Trafikverket · Publicerad 18 feb

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som förvaltare järnvägsanläggning banunderbyggnad kommer du framför allt att arbeta med följande arbetsuppgifter:
 • ta fram väl genomarbetade åtgärdsstrategier för banunderbyggnad inom utpekat geografiskt område och registrerar dessa i tillhörande managementsystem
 • medverka vid framtagning av långsiktiga planer ur ett LCC-perspektiv
 • ta fram en samlad analys av systemens tillstånd och behov
 • utifrån analys av banunderbyggnadens tillstånd samt utifrån framtagna åtgärdsförslag leverera underlag till nationell underhållsplan för Järnvägssystemet
 • tillsammans med nationell samordnare banunderbyggnad och andra förvaltare järnvägsanläggning på enheten, andra delar av verksamheten och externa användare fånga upp behov av utveckling och förbättring av system och arbetssätt
 • medverka i och ansvara för utredningsprojekt av olika karaktär - både inom och utanför den egna enheten
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleexamen, minst 300 hp, med inriktning mot bygg och anläggning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av bygg- och underhållsarbeten med inriktning mot underhåll av vägkonstruktion och/eller banunderbyggnad, alternativt har arbetat med tillståndsbedömning, inspektion, prioritering och underhållsplanering av vägkonstruktioner eller banunderbyggnad
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har god datorvana och kunskap i Officepaketet
 • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
 • har flerårig erfarenhet av arbete som projektledare/projektingenjör inom bygg- och anläggningsbranschen eller motsvarande med underhålls- eller investeringsverksamhet
 • har högskoleutbildning med inriktning geolinje
 • har erfarenhet av ekonomiska kalkyler, såsom t ex LCC (Life cycle cost)
För att lyckas i rollen som förvaltare järnvägsanläggning har du god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter samt har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Ibrahim Coric
0101239371

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga