Trafikverket · Publicerad 18 feb

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
I denna befattning kommer du att ha en viktig roll i planeringen av framtida åtgärder i infrastrukturen med fokus på trimnings- och miljöåtgärder!

I rollen som nationell planerare arbetar du brett i en tjänst med inriktning investeringsplanering på en övergripande nivå inom Trafikverket. I arbetet med trimnings- och miljöåtgärder kommer du att presentera mål, tillstånd, brister och gap på nationell nivå och utifrån det utveckla planeringsunderlag för Trafikverkets mindre åtgärder. Arbetet säkerställer att trimnings- och miljöåtgärder görs där bristerna och effekterna är störst. Det kan till exempel handla om planering och prioritering av ågärder för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö i transportsystemet.

Du bidrar till att strategier och inriktningar för prioritering av åtgärder på lång och kort sikt efterlevs, samt följer upp mål och mått inom området. Du bidrar med underlag både till den Nationella planen och till Verksamhetsplaneringen. Arbetet består också i att vid behov hantera utredningar, regeringsuppdrag och remisser, kopplat till transportsystemet.

Tjänsten erbjuder en överblick av vad som sker på en bred nivå i Trafikverket, med stor möjlighet att delta i och påverka utvecklingen av infrastrukturen samt en stor variation av arbetsuppgifter.

Tjänsten omfattar hela Trafikverkets verksamhet och kräver god kunskap om verksamhet och mål och hur olika verksamheter samspelar med Trafikverkets totala mål.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 med inriktning teknik eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har kunskap om trafiksäkerhet och/eller tillgänglighet i transportsystemet
  • har några års relevant yrkeserfarenhet inom området planering av fysiska åtgärder i transportsystemet
  • har kunskap om Trafikverkets ekonomiska planeringsprocess
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att arbeta i systemet Agresso ur ett planeringsperspektiv
För att lyckas i rollen som Nationell planerare krävs en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Det är även av vikt att du som person drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Sofie Atterbrand
0101235820

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga