Trafikverket · Publicerad 28 nov 2019

Arbetsuppgifter
Vägutformning både på landsbygd och i urbana områden är ett område under ständig utveckling. Våra städer förändras och morgondagens transportbehov är under ständig utveckling. Trafikverkets strategiska styrning av vägar och gators utformning kommer att vara en viktig del i ditt arbete. Våra krav och rådsdokument utgör också en viktig bas för kommunernas hantering av gatusystemen. Som planerare nationellt med inriktning vägutformning kommer du att vara en strategisk nyckelspelare i arbetet med att utveckla hur det statliga vägsystemet utformas. Du kommer att leda utvecklingsprojekt och hantera förvaltningsuppgifter. Du kommer att göra detta i nära samverkan med kommuner och andra externa parter samt stöd i framtagande av andra viktiga styrande dokument. Arbetsuppgifterna inkluderar att kunna delta i konferenser och expertgrupper om väg- och gatuutformning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad eller har en annan högskoleexamen och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har erfarenhet av att arbeta med utredningar och projektledning
  • har erfarenhet av att arbeta med vägutformning
Det är meriterande om du
  • har forsknings - och utvecklingsinriktad erfarenhet
För att lyckas i rollen som planerare nationellt med inriktning vägutformning har du en god kommunikativ förmåga, kan skapa och förvalta goda relationer och arbetar självständigt.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-01-06

Upplysningar

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

Rekryterande chef Rami Yones
0101241550
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga