Trafikverket · Publicerad 18 feb

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som säkerhetssamordnare/specialist inom samhällssäkerhet kommer du att ha en nyckelroll för att främja en god säkerhetskultur i organisationen. Du bevakar och deltar i nätverk inom kompetensområdet samt bidrar till utveckling och förbättring av arbetssätt. Du stödjer, utvecklar samt följer upp arbetet med informationssäkerhet, tillträdesskydd, brandskydd, krisberedskap och säkerhetsskyddsfrågor.

Vidare stöttar du även med säkerhetsfrågor kopplat till olika projekt som genomförs, och tillträdesfrågor inom verksamhetens ansvarsområde, samt tolkningar av lagkrav och regler. Vi ser att du leder och/eller är delaktig vid analyser och planering inom området så som t ex. säkerhetsskyddsanalys, risk- och sårbarhetsanalys och genomförandet av säkerhetsutbildningar och krisövningar. Vidare ser vi att du genomför kvalificerade bedömningar inom säkerhetsområdet och bistår avdelningens chefer och projektledare med rådgivning och beslutsunderlag.

Trafikverket håller på att utveckla säkerhetsorganisationen och detta innebär att du kommer vara med och forma det fortsatta säkerhetsarbetet och även kunna påverka innehållet i din roll.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning samhällssäkerhet, krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsskydd, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har flerårig erfarenhet av arbete med samhällssäkerhet samt kunskap om säkerhetsskydd och detta områdes lagar, regler och föreskrifter
 • har arbetslivserfarenhet av krisberedskap
 • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
 • har goda kunskaper inom MS Office-paketet
 • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du
 • har kunskap inom digitalisering, informationssäkerhet och GDPR
 • har kunskap inom svenska krisberedskapssystemet
 • har kunskap om lagstiftning inom säkerhetsområdet
 • har kunskap inom arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, utredning och liknande arbete
 • har erfarenhet av kravställande inom säkerhetsområdet
 • har erfarenhet av att hålla utbildningar
För att lyckas i rollen som säkerhetssamordnare/specialist inom samhällssäkerhet är du initiativtagande, drivande och självständig och ser vad som behöver göras. Du agerar därefter och har god förmåga att planera och strukturera arbetet och uppnå resultat. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Vidare har du god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Trafikverket står inför stora förändringar vad gäller ökad omfattning av digitalisering. Det är därför av största vikt att du har god förståelse och intresse för att arbeta i IT-baserade system.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-10

Upplysningar

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702

Rekryterande chef Charlotte Hartelius Klaar
0101235478
+ Läs mer om jobbet