Landskrona stad · Publicerad 4 sept 2020

Som biståndshandläggare på Myndighetsenheten arbetar du med utredning, beslut samt uppföljning av insatser för äldre och funktionshindrade enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Socialtjänstlagen (SoL). Enheten är uppdelad i två team där det ena teamet arbetar med biståndsbedömningar utifrån SoL och det andra utifrån LSS. Vikariat som du söks kommer att tillsättas inom Team SoL. Du kommer att arbeta med biståndsbedömningar för personer som bor i ordinärt boende, särskilt boende samt med hemtagning från sjukhus. Främst berör detta att handlägga insatser i form av hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende. Du arbetar nära sjuksköterskor, enhetschefer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor både inom vår egen verksamhet och externt. Som handläggare arbetar du med myndighetsutövning och utreder inkomna anmälningar och ansökningar. Arbetet består i att utreda, bedöma, besluta och följa upp insatser enligt SoL för vuxna över 20 år. Främst kommer det beröra äldre personer. Samverkan med anhöriga, utförarverksamheter, sluten- och öppen vården samt andra angränsande verksamhetsområden är en viktig del i arbetet. Arbetet innebär att både kunna arbeta självständigt och i team. Vår dokumentation sker i verksamhetssystemet Pulsen Combine. Vi söker dig som är socionomstudent eller har en annan motsvarande pågående högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig och adekvat för uppdraget. Du har kunskap om, intresse och vill lära dig att arbeta med myndighetsutövning och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har god samarbetsförmåga, är bra på att organisera arbetet och har kunskaper i administration och dokumentation. Du är flexibel och har lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Meriterande är socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning där socialrätt och förvaltningsrätt ingår. Vidare är tidigare erfarenhet av socialt arbete, särskilt myndighetsutövning meriterande. I Landskrona bor människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet.Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas.Och det är - precis som vår värdegrund - BRA VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga