Landskrona stad · Publicerad 1 juli 2020

I Individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområde Vuxen ingår handläggning och utredning kring boendeinsatser. Som boendehandläggare träffar du på allt från ensamstående personer som helt saknar tak över huvudet till stora barnfamiljer som riskerar att bli vräkta. Utredande boendehandläggare arbetar med myndighetsutövning med ansvar för att bedöma, utreda, besluta och följa upp beviljade insatser, vad gäller både bostadssociala kontrakt som olika former av akuta boendelösningar. Du blir en del i en arbetsgrupp i ett spännande och utvecklande skede. Boendefrågor är ett område som växer allt mer, vilket kommer att medföra att nya strategier och arbetssätt kommer att tas fram under hösten. Är du redo för ett spännande och utvecklande arbete? Då ska du söka jobb hos oss på boendesektionen!Vi har som krav att du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning vi finner likvärdig. För tjänsten krävs även erfarenhet av myndighetsutövning/utredningsarbete enligt socialtjänstlagen samt gärna kännedom om hyreslagen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i Lifecare. Som person har du ett socialt engagemang och intresse för människors utveckling och livsvillkor. Du välkomnar utveckling och vill aktivt bidra till att förbättra Individ- och familjeförvaltningens arbete med bostadslösa i Landskrona. Du kommer att samarbeta nära med dina kolleger och andra samarbetspartners och det är viktigt att du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. För tjänsten krävs att du har en fallenhet för analys och reflektion. I dina beslut väger du samman all information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du behöver vara trygg, stabil och lugn även i stressade situationer och fokusera på rätt saker. Vidare vill vi att du tar ansvar för din uppgift och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du håller tidsramar och har ordning och reda. Du har en god språklig förmåga och kan läsa och analysera samt producera egna dokument på svenska.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3100 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Utöver det goda arbetsklimatet och det havsnära läget får våra anställda som en extra bonus dessutom en rad olika förmåner. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla förmåner och karriärmöjligheter för de som arbetar för Landskrona Stad. Flextid, tre extra lediga dagar per år, rabattförmåner på allt från resor till teknik och kläder samt friskvårdsbidrag är något vi redan nu kan erbjuda. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! I Landskrona Stad finns utmaningar, potential och möjligheter som få andra städer av samma storlek kan erbjudande. Vi är en stor och dynamisk socialtjänst i ständig utveckling, hos oss har du möjlighet att pröva på en mängd uppdrag inom det sociala arbetet. Här finns många karriärmöjligheter för den som vill utveckla och utvecklas. Individ- och familjeförvaltningen arbetar efter visionen "Av egen kraft" och enligt ledningsfilosofin "Tillsammans når vi längre". Vi tror på Landskronabornas egna förmågor och att vi tillsammans kan skapa en hållbar social utveckling av staden. Förvaltningen har en målgruppsinriktad organisation bestående av tre verksamhetsområden; Barn och Unga, Vuxna samt ett område som kallas för Gemensamma resurser. Vi växer inte av att göra det vi kan. Vi växer av utmaningar. I Landskrona Stad får du möta socialtjänstens alla utmaningar i arbetet med samhällets mest utsatta. Vi arbetar med utredning och insatser till alla dem som av olika skäl behöver samhällets stöd och hjälp. Vårt jobb är inte alltid enkelt men alltid meningsfullt. Har du socionomexamen eller motsvarande? Då kan du vara rätt person för oss.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga