Landskrona stad · Publicerad 13 nov 2020

Arbetet som markförvaltare innebär att du ansvarar för förvaltning av stadens markinnehav som omfattar ca 2000 hektar mark. Det finns allt från naturmark till välskötta och kulturhistoriskt värdefulla koloniområden, trädgårdar runt bostadshus och mark som väntar på exploatering. Du arbetar brett med markfrågor ur tekniska, ekonomiska och juridiska perspektiv. En stor del av rollen som markförvaltare är att representera staden som markägare, vilket innebär ett nära samarbete med övriga berörda i frågor kring markreserv samt pågående exploateringsprojekt. Staden har ett betydande antal koloniavtal. Arbetet är periodvis hektisk och kräver att kunna hålla ett högt tempo. Arbetsdagen är varierande och innehåller såväl skrivbordsjobb som möten med intressenter eller arrendatorer och markinspektioner. Du kommer att ha väldigt mycket kontakt med bl.a. arrendatorer, markägare, näringsliv, kommuninvånare, myndigheter samt kommunala föreningar och samfällighetsföreningar. I tjänsten ingår: * Avtalsskrivning och uppföljning/bevakning av stadens ca 1700 avtal gällande markupplåtelser för t.ex. kolonier, jordbruk och övriga arrende- och nyttjanderättsupplåtelser. * Ansvar för tomträttsupplåtelser inkl. tecknande av nya avtalsperioder, friköp mm. * Förvaltning och hantering av strategiskt viktiga s.k. sanerings- och regleringsfastigheter inkl. ev förekommande byggnader samt hyresgäster. * Ansvar för att marken är tillgänglig i takt med stadens behov av byggbar mark och andra kommunala användningar vid plangenomförande. Ha en tät och nära dialog med förvaltningens övriga avdelningar i samband med detaljplanering och genomförande, och vid behov stödja/avlasta kollegor i pågående exploateringsprojekt. * Ansvar för och uppföljning av verksamheten ekonomiskt, innefattande planering/inventering och beställning/upphandling av arbeten för skötsel- och upprustningsåtgärder för erforderliga ytor. Kontrollera och redovisa förändringar i markinnehav i samband med deklaration, tillsammans med ekonomiavdelningen. * Köp och försäljning av fast egendom kan förekomma inom tjänsten. Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet av fastighetsförvaltning och/eller lantmäteri. Vi ser gärna att du har en högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, samhällsbyggnad, fastighetsjuridik eller annan likvärdig utbildning. Du behöver ha goda kunskaper om Jordabalken och arrenderätt samt gärna inom Fastighetsbildningslagen och projektledning. Förhandlingsvana, god administrativ förmåga och datorvana samt B-körkort erfordras. Som person är du engagerad, social och har lätt för att samarbeta. Du har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Vi ser en stor fördel i att du visar öppenhet mot allmänheten och övriga som berörs av vårt arbete. De interna och externa kontakterna kräver flexibilitet och servicekänsla.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona stad växer och är för närvarande inne i en expansiv fas med många nya utvecklingsprojekt på gång. Staden arbetar både med nya utbyggnadsprojekt men även förändring och förtätning i befintliga områden. Stadsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att samordna och leda stadsbyggandet och arbeta för att skapa goda förutsättningar för bostadsförsörjning, infrastruktur, kommunal service och näringsliv. Förvaltningens olika avdelningar arbetar med allt från översikts- och detaljplanering, projektledning och representation av kommunen som markägare. Mark- och exploateringsavdelningen ingår i Stadsbyggnadsförvaltningen och är kommunens avdelning för förädling och förvaltning av kommunens markinnehav. Det innebär att vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer de fastigheter och den mark som staden behöver och äger för att kunna utveckla staden på ett långsiktigt och hållbart sätt. VÄLKOMMEN TILL OSS!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga