Landskrona stad · Publicerad 14 jan

I familjehemssektionen arbetar vi utifrån BBIC och det tredelade föräldraskapet där samverkan mellan familjehemmet, ursprungsfamiljen och socialtjänsten är av avgörande betydelse. Handläggarna, barnsekreterarna och familjehemsekreterarna, har förmånen att få följa barnen i livets alla med- och motgångar och ibland under helt uppväxten. Som familjehemssekreterare rekryterar, utreder, handleder och stödjer du familjehemmen och på bästa sätt matchar rätt familjehem efter barnets behov. Du kommer tillsammans med andra att hålla i utbildningar till familjehem vilket du får utbildning för. Arbete på kvällstid kan förekomma, företrädesvis i samband med utbildningsinsatser till familjehem. Du arbetar nära barnets socialsekreterare och nära andra kolleger och chefer. Familjehemsvården är mycket komplex och utmanande men också inspirerande! Till stöd i det dagliga arbetet har du en sektionschef och en biträdande sektionschef som finns till för att bolla och rådgöra i vårt meningsfulla arbete. Du har även stöd genom våra administrativa assistenter. Vi erbjuder dig extern handledning, grundläggande utbildning i Signs of Safety samt grundläggande kunskap i BBIC. Brukarperspektivet genomsyrar våra diskussioner och metoder. Vi arbetar aktivt med att förbättra rutiner och metoder för att säkra kvaliteten i det sociala arbetet. Vi söker dig som är utbildad socionom med tidigare erfarenhet från socialt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från familjehemsvård eller annan myndighetsutövning gällande barn och unga. Du håller dig ajour med relevant lagstiftning och har kunskaper om BBIC. Du har förståelse för betydelsen av helhetssyn och samverkar både internt och externa. Du är trygg, stabil och lugn, även i stressade situationer, och väljer dina strider klokt genom att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har intresse, vilja och förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. I dina beslut eftersträvar du att väger samman all information och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut. Du tycker om att arbeta strukturerar, organiserat och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser dokumentation som en självklar del av arbetsuppgifterna och du uttrycker dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Om du dessutom har kunskap om eller erfarenhet av Procapita och/eller Lifecare kommer det att underlätta ditt arbete. Körkort är ett krav för tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Alla barn behöver känna att någon i världen är på hens sida. Hos oss får du som familjehemssekreterare göra skillnad för samhällets mest utsatta barn. Barn som inte kan bo hemma hos sina föräldrar av någon anledning. Vi söker dig som vill bli en viktig del i vårt arbete med att rekrytera, utreda och handleda familjehem. Välkommen med din ansökan! I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Individ- och familjeförvaltningen arbetar med socialt arbete riktat till barn, unga, vuxna och familj inom socialtjänstens olika områden. Förvaltningen har en målgruppsinriktad organisation bestående av två stora verksamhetsområden; ett för Barn och Unga och ett för Vuxna. Utöver detta finns ett centralt förvaltningskontor bestående av två avdelningar där vi bland annat samlat våra olika specialistfunktioner, nämndadministration och ekonomi.
+ Läs mer om företaget