Landskrona stad · Publicerad 18 juni 2020

Vill du vara med på Landskrona stads och Omsorgsförvaltningens offensiva satsning på att skapa mervärde på vår kvalitetsresa in i framtiden? Vi tar nu tar ett samlat helhetsgrepp att utveckla kvaliteten i vår verksamhet för att skapa mervärde och möta framtiden för våra omsorgstagares behov. Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att se till varje människas behov och skapa förutsättningar för ett friskare och självständigare liv. Vi söker dig som med mod och handlingskraft vill vara en nyckelperson till Omsorgsförvaltningens förändringsresa och att skapa hållbara resultat på riktigt. Arbetsuppgifter Som kvalitetscontroller leder du och ansvarar för det förvaltningsövergripande målstyrnings- och kvalitetsledningsarbetet i syfte att skapa mervärde till stadens invånare, när det gäller välfärdstjänster inom hela omsorgsförvaltningen. Som central funktion rapporterar du direkt till den förvaltningsövergripande ledningsgruppen, samt till avdelningscheferna inom uppdrags och ekonomiavdelningen och till förvaltningschefen. På strategisk och taktisk nivå arbetar du övergripande med mål- och kvalitetsstyrningsarbete utifrån systematisk kvalitetsledningsarbete för förvaltningen. Exempelvis arbetar du aktivt med kvalitetsfrågor i samband med kravställning, avtal och uppföljning, både internt och externt och du företräder förvaltningen i olika kvalitetsledningsforum. Du är ansvarig för ledningssystemet inom förvaltningen genom att ta fram och uppdatera policys, styrande och redovisande dokument i samråd med förvaltningsövergripande funktioner och andra berörda, samt stödja i införandet. Du leder och bidrar i framtagande av delårsrapporter på förvaltningsnivå och är aktiv i framtagande av analysrapporter, nationella jämförelser och statistik. En del av uppdraget är att utveckla digitalisering i uppföljningar. Vidare ansvara du för att; * Utveckla, följa upp och förvalta omsorgsförvaltningens mål- och resultatmodell * Följa upp, analysera och rapportera överenskomna mål och prioriteringar samt att följa upp verksamheten utifrån, nyckeltal, mål samt säkra kvaliteten i processerna. * Initiera processer i syfte att leda och arbeta med metodutveckling gällande kvalitetsarbetet och ständiga förbättringar * Ta fram beslutsunderlag och att vara föredragande inför omsorgsnämnden. Vara ett stöd till nämnden i utformande och uppföljning av nämnds- och verksamhetsplan Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning på företagsekonom/samhällsvetenskap eller kompetens som bedöms som likvärdig. Flerårig erfarenhet av arbete inom målstyrning och kvalitetsledningsarbete, processutveckling och motsvarande. Erfarenhet av att utvecklat och tillämpa ett systematiskt kvalitetsarbete på övergripande nivå är meriterande. I uppdraget ingår att bearbeta ibland komplexa underlag vilket ställer krav på en god förmåga att analysera, sammanfatta och presentera ditt arbete såväl i skriftliga underlag som i muntliga presentationer. Då uppdraget innebär många kontaktytor är det viktigt att du har lätt för att knyta kontakter och utveckla samarbeten med olika delar i en stor organisation. Du ser möjligheter i arbetet och bidrar till att utveckla arbetsuppgifterna och ser hellre möjligheter än hinder. Rollen som kvalitetscontroller kräver både mod, självständighet, uthållighet och nytänkande. Att tempot ibland är högt och att oväntade saker kan hända ser du som något naturligt. Du har förmåga att snabbt kunna ändra fokus och prioritera utifrån behov. Vi ser det som självklart att du är van vid att arbeta både självständigt och i team och har förmåga att inta en offensiv hållning utifrån vår devis att göra skillnad och skapa mervärde till dem vi är till för. Vi har hög måluppfyllelse i våra verksamheter och vår utmaning är att leverera bättre välfärd. Vi söker dig som känner igen dig i detta och är beredd att göra skillnad för Landskrona stadsinvånare.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga