Landskrona stad · Publicerad 25 juni 2020

Tjänsten som brandman innebär att du ingår i den operativa räddningsstyrkan där du deltar i utvecklingen av egen kompetens och organisationens kompetens samt vid utryckning. Tjänsten innebär också att du har andra uppgifter inom området skydd mot olyckor, t ex utbildning och information till medborgarna i olika sammanhang. Vilka arbetsuppgifter du kommer att få på dina dagtider (ifall du i framtiden blir aktuell för en kombitjänst) när du inte är i den operativa styrkan beror på räddningstjänstens behov och dina intresseområden och din kompetens.Vi söker nu såväl erfarna brandmän som nyutbildade brandmän som kommer direkt ifrån sin räddningstjänstutbildning. Vi ser gärna sökanden som läst och godkänts i tillsyn A och/eller räddningsledning A.Vara utbildad och godkänd vid MSB:s utbildning Skydd mot olyckor alternativt likvärdig räddningstjänstutbildning - Krav Examensbevis bifogas Godkänt rullbandstest (åldersrelaterat) - Krav Max 3 månader gammalt. Simkunnighet - Krav Bevis på simkunnighet enligt Svenska livräddningssällskapets Guldbojen Körkort med lägst behörighet BC - Krav Normalt färgseende - Krav Intygas av optiker.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, då vi vet att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Inför kommande pensionsavgångar och med medarbetare som valt att söka sig till nya arbetsgivare söker vi nya vikarierande brandmän som är redo att fortsätta räddningstjänstens utveckling inför framtiden. Nyrekryteringen blir ett led i utvecklingen av vår operativa förmåga där vi satsar på kompetensutveckling av våra befäl och brandmän samt har köpt nya fordon med de senaste teknikerna och där ytterligare fordon är på väg att bytas ut. Framtida tillsvidareanställningar görs i första hand bland våra vikarier. Utöver det traditionella räddningstjänstuppdraget ingår även krisberedskap, trygghet, säkerhet och folkhälsa i förvaltningen "Samhällsskydd och trygghet". Förvaltningen ligger direkt under kommunstyrelsen. Räddningstjänsten utgör den största delen av förvaltningen och har idag 51 heltidsanställda medarbetare. Av dessa ingår 45 personer i den operativa räddningsstyrkan (utryckningsstyrkan) som består av 6 brandmän, en styrkeledare och ett yttre befäl (nivå 2, som även är yttre befäl i Svalöv). Samtliga befäl och 21 av brandmännen arbetar i kombitjänst där de förutom sin operativa tjänst även har en del som är dagtidstjänst med arbetsuppgifter inom t ex internutbildning, externutbildning, tillsyn, insatsplanering, fordon eller materiel. Övriga 12 brandmän jobbar enbart i den operativa räddningsstyrkan, men även dessa används i det förebyggande arbetet genom t ex bostadstillsyn/information, informationsinsatser "ute på stan" och utbildning av skolelever i årskurs 2, 5 och 8. Vill du vara med och påverka utvecklingen av en räddningstjänst som ligger på framkant i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan! För mer information: http://www.landskrona.se/invanare/leva-bo/raddningstjansten/
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga