Landskrona stad · Publicerad 1 okt 2020

Vi söker en omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) till hemsjukvården i Landskrona stad med inriktning mot äldre. Det aktuella området för tjänsten är Innerstaden (Centrum). Som sjuksköterska hos i detta område har du i stort sett gångavstånd till dina patienter. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp med flera sjuksköterskor där du alltid har tillgång till stöd och hjälp av dina sjuksköterskekollegor. Du ingår i ett arbetslag med 54 sjuksköterskor som är fördelade i olika team. Hemvårdsgruppen utgår från samma byggnad, vilket gör att det skapar bra förutsättningar för nära samarbete. Inom kort, i början av 2021 kommer verksamheten flytta in i gamla hotell Öresund, det blir ett multiprofessionellt hus med alla samlade professioner som arbetar runt och med våra patienter, vilket skapar möjligheter till nya perspektiv och ökad kvalitet för våra patienter Uppdraget innefattar bland annat att du tillsammans med patienter, anhöriga ska ta fram handlingsplaner utifrån patienternas behov som du följer upp och utvärderar. Att handleda, stödja och entusiasmera personal, anhöriga och andra vårdgivare ingår som en del av dina arbetsuppgifter. Arbetet innebär mycket kontakter inom den egna verksamheten, med andra vårdgivare och med primärvården i regionen. Du kommer att vara i kontakt med medicintekniskt arbete och med patienter som har komplexa vårdbehov.Du är utbildad distriktssköterska, specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre eller Leg sjuksköterska. Du har B-körkort. Meriterande för tjänsten är utbildning inom demensområdet, erfarenhet av arbete inom kommunal vård, palliativ vård, slutenvård och primärvård. Vana att dokumentera i journalsystem. I Landskrona kommun lever människor med många olika nationaliteter och vi ser gärna sökande med bred kulturell kompetens. Vi vill att ditt arbete präglas av ett etiskt förhållningssätt och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Som person är du lugn, metodisk med ett vetenskapligt förhållningssätt.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad. Vår målbild är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet. Vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner. I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och möjlighet att utvecklas. Och det är - precis som vår värdegrund - BRA
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga