Landskrona stad · Publicerad 15 juli 2020

Utreda, följa upp samt dokumentera arbetet kring vårt elevhälsoarbete Är också ansvarig för att driva det specaialpedagogiska arbetet på skolan. Handledning och samarbete är naturliga arbetsformer. Det kan förekomma intensiver med elever i perioder.Specailpedagogisk utbildning - Meriterande Med fördel utbildad specialpedagog med legitimation. 6.1 Planera och organisera - Krav Sätter klart definierade mål; Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande; Utnyttjar tiden effektivt; Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter; Övervakar arbete gentemot slutdatum och milstolpar. 1.2 Leda & följa upp - Krav Pekar ut riktningen åt andra; Sätter lämpliga normer för beteende; Delegerar arbete på ett korrekt och rättvist sätt; Motiverar andra och ger dem befogenheter; Ger personal råd, stöd och möjligheter till utveckling; Rekryterar förstklassig personal. 4.3 Analysera - Krav Analyserar numerisk och verbal data och alla andra informationskällor; Bryter ned information till beståndsdelar, mönster och samband; Söker efter ytterligare information om eller större förståelse av ett problem; Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys; Skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem; Visar förståelse för hur en fråga kan vara en del av ett större sammanhang.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
Vi söker nu en specialpedagog som vill vara med och fortsätta utveckal vårt elevhälsoarbete och stötta vår undervisning i rätt riktning tillsammans med engagerade kollegor. Hos oss ger vi eleverna förutsättningar att växa, utmanas och lyckas genom en planerad verksamhet utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter. Genom sunda och hållbara relationer lägger vi grunden för lärandet. Att utvecklas tillsammans är vår grundpelare under parollen EmiliaQompetens - vår kraft ger dig styrka att våga, vilja och kunna. Emiliaskolan ligger i natursköna Häljarp med fantastiska möjligheter som rörelserum, hemvister, samt rymliga och fräscha lokaler. Alldeles intill den stora skolgården finns bibliotek, fotbollsplaner idrottshall och fina miljöer som skog, vatten och lekplatser för att stimulera lärandet ytterligare. Som specialpedagog hos oss ansvarar du för att kartlägga, utreda och dokumentera vårt elevhälsoarbete. Du är också ansvarig för att driva det specailpedagogiska arbetet och stödja, handleda och samarbeta med speciallärare, lärare, och fritidspedagoger för att stödja våra elever. Vi på Emiliaskolan månar om hela barnet hela dagen! Detta innebär att du som specailpedagog också arbetar för att stötta fritidshemmet i arbetet för alla elever. Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök. I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas. Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga