Lidingö stad · Publicerad 6 mars

Vill du leda miljö- och stadsbyggnadskontoret och göra skillnad för Lidingöborna?

Arbetsuppgifter

Som miljö- och stadsbyggnadschef har du det övergripande ansvaret att leda förvaltningens 50 medarbetare genom fem enhetschefer. På ett strategiskt sätt och med helhetsperspektiv leder och utvecklar du miljö- och stadsbyggnadskontorets verksamhet. Du ansvarar för verksamheten inför kommunstyrelsen samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt verkar för att förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens vision och strategiska mål. Genom ett kommunikativt och utvecklande ledarskap driver du förvaltningen på ett ekonomiskt medvetet sätt samt bidrar till arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Lidingö stad har ett stort fokus på stadsbyggnad och infrastruktur. Unikt på Lidingö är att bevarande och varsam utveckling med hög kvalitet står i fokus. Som förvaltningschef är du länken mellan politiken och stadens tjänstemannaorganisation och ska verka för ett gott samarbete däremellan. Det är viktigt att ha ett nära samarbete med politiken som genomsyras av tydlighet och tillit.

Kvalifikationer

För tjänsten behövs relevant högskole- eller universitetsutbildning. För att kunna utgöra ett stöd inför de beslut som fattas av nämnden behöver du ha gedigen erfarenhet som chef och ledare inom förvaltningens ansvarsområden. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att driva lednings- och utvecklingsarbete samt av budget och resultatansvar. För tjänsten behöver du ha kunskap och förståelse för arbete i politiskt styrda organisationer och vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet av det.

Som person är du lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga. God ledarskapsförmåga och god kommunikativ förmåga är nyckelfaktorer. Du motiverar dina medarbetare, är lyhörd och skapar engagemang och delaktighet.

Dessutom måste du vara svensk medborgare då anställningen innebär placering i säkerhetsklass.

Om Lidingö Stad

Lidingö stad är en politiskt styrd organisation där kommunstyrelsen är stadens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens kontor består av stadsledningskontoret och miljö och stadsbyggnadskontoret. Kontoren sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden och biträder kommunstyrelsen.

Lidingö stad har ca 2 500 medarbetare och är en attraktiv arbetsplats. Organisationen är en förebild för andra kommuner, bland annat vad det gäller ledarskap och stadens framgångsrika ledarskapsprogram som genomsyrar hela organisationen.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
25 mars
Ort
Lidingö
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Övrigt

Inga fler liknande jobb tillgängliga