Försvarsmakten · Publicerad 3 dec

Om tjänsten

Logistikberedningen vid Logistikenheten, Helikopterflottiljen söker en produktionsledare.

Logistikenheten (LogE) leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Linköpings garnisons område till stöd för chefer för organisationsenheter ingående i garnisonen. LogE leder planering, genomförande och uppföljning av lokal driftstyrning av materielunderhåll för materiel i bruk och förråd.

Logistikberedningen (LogB) är LogE stabsresurs och har ansvaret för bl a samordna garnisonens samlade logistiklägesbild som stöd för C LogE taktiska logistikledning. Avdelningen har ansvaret för framtagande av LogE underlag till krigsförbandschefers krigsförbandsvärdering. Avdelningen hanterar tillståndspliktig verksamhet inom LogE verksamhetsplatser samt är kontrollfunktion mot Försörjningsavdelningen (FörsA) och Tekniska avdelningen (TekA) gällande materielflöden i LIFT/PRIO. Logistikberedningen bereder högre chefs funktionsledning logistik och omvandlar dessa till direktiv för logistikledning.

Produktionsledare har under C LogB ansvaret för LogB samlade verksamhet. Produktionsledaren stöder och samarbetar med övriga handläggare inom LogB. LogB är en ny organisationsenhet vilket innebär att avdelningens interna processer och arbetssätt är under utveckling. Produktionsledaren kommer att ha stor möjlighet att påverka detta.

Meriterande kvalifikationer:
 • Goda kunskaper i hur Försvarsmakten styrs.
 • Mycket goda kunskaper om Försvarmaktens logistiksystem.
 • Mycket goda kunskaper inom Försvarsmaktens materielunderhållsprocesser.
 • Goda kunskaper inom teknisk tjänst.
 • Erfarenhet från arbete med Försvarsmaktens materielförsörjning.
 • Mycket goda färdigheter i Försvarsmaktens stödsystem PRIO och LIFT.
 • Mycket god organisationsförmåga.
 • Kunna arbeta självständigt.
 • Goda kunskaper i svenska språket.
 • Lämplig bakgrund är handläggare vid FMLOG vid Servicecenter eller handläggare vid NSE.
 • Körkort B
Personliga egenskaper:
Du är mycket ansvarsfull, strukturerad, noggrann och har ett bra ordningssinne. Du är resultatinriktad. Du tycker om samarbete och samordning, ser vad som behöver göras och tar initiativ. Du är intresserad av att utvecklas såväl inom eget ansvarsområde som mot bredare stabskompetens. Du har en hög personlig integritet och förmåga att skapa och bibehålla förtroende. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Frågor om tjänsten kan ställas till: Mj Hans Hansson på hans.hansson@mil.se

Fackliga representanter nås via mail:

Mats Häggström (OF); mats.haggstrom@mil.se
Caroline Nilsson (FÖRSVARSFÖRBUNDET); caroline.nilsson@mil.se
Anneli.helmersson (SACO-S); anneli.helmersson@mil.se

Sista datum för ansökan: 2018-12-14

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet