Försvarsmakten · Publicerad 27 apr 2020

Luftstridsskolan/UTV Luft TU Bas i Linköping söker Utvecklingsofficer

Vill du, med din erfarenhet och kreativitet, vara med att utveckla och utforma Sveriges framtida Flygstridskrafter, då är detta ett jobb för dig.

TU Bas är en underavdelning inom LSS/UTV Luft som genom stöd till Flygstaben utvecklar flygbassystemets förband, materiel och taktik. För närvarande söker avdelningen nya utvecklingsofficerare inom funktionerna:

R3 med tyngdpunkt på fälthållning, fältarbeten och skydd.

Logistik med tyngdpunkt på flyg- och fordonsdrivmedel samt teknisk tjänst.

Flygvapnet står inför en omställning där förband och förmågor måste växa för att möta framtidens krav. TU Bas roll är att analysera, formulera och ge förslag till framtida krav och målsättningar inom såväl krigsförbandsmålsättningar som materielmålsättningar. Verksamheten sker i nära samarbete med alla förband i flygvapnet, övriga skolor och centra i FM.
TU Bas rapporterar i huvudsak till Flygstaben.

Du arbetar självständigt i din funktion under ledning av chefen TU Bas och i samverkan med andra utvecklingsfunktioner i Försvarsmakten.

Arbetet kräver att du är analytisk, kan arbeta självständig men också samverka med andra och att du kan se ett större sammanhang än de enskilda delarna. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Övergripande utvecklingsarbete av flygbasförbandens förmågor, ta fram förslag till utveckling av de delar och funktion du är ansvarig för, både vad gäller organisation, materiel, ledning och taktik.
 • Analys av styrdokument för att utarbeta förslag till inriktning av utvecklingsarbetet för att därefter driva utvecklingen inom eget ansvarsområde.
 • Leda arbetsgrupper inom eget ansvars- och funktionsområde i syfte att inhämta expertis, förankra utvecklingsarbetet på förband, skolor, staber och centra.
 • Som redaktör delta i arbetet med handböcker och reglementen.
 • Befattningen innebär tjänsteresor, deltagande i övningar och att leda projekt.
Kompetensprofil:

Sökbara befattningar utgörs av OR 8 samt OF 2.

Önskvärda kvalifikationer:
 • Tidigare tjänstgöring på lägst plutonchefsnivå eller motsvarande.
 • God helhetssyn inom flygvapnet och flygbassystemet
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Erfarna funktionsspecialister inom logistik eller R3
Krav:
 • Svensk medborgare
 • Officer
Övrigt:
 • Tillträde snarast efter överenskommelse.
 • Anställningen är tillsvidare.
 • Individuell lönesättning.
Är du intresserad och tycker att du passar in i ovanstående beskrivning, välkommet med en ansökan till TU Bas, oavsett vilken bakgrund du har i Försvarsmakten.

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

C TUBas Mj Johan Ander 0729-817 481

Facklig företrädare:

OFR/O Ärna Peter Oscarson 018-19 63 68

Välkommen med din ansökan senast 2020-05-31.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga