SAAB AB · Publicerad 3 juli

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Aeronautics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder flygrelaterade delsystem, obemannade flygsystem, flygplansstruktur och service till försvarskunder och civil flygindustri över hela världen. Aeronautics ansvarar också för utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och support av Gripensystemet.

Sektionen för Systemteknisk vapenintegration ansvarar för systemteknisk integration av vapen och yttre laster på främst Gripen. Sektionen arbetar framförallt med utveckling och införande av vapenfunktioner i Gripens vapenrelaterade datorer, samt i flygplanets planerings-, utvärderings- och träningssystem.

Sektionen har ett brett kontaktnät såväl internt Saab, som med kunder och vapenleverantörer runt om i världen.

Din framtida utmaning
I din roll kommer du att medverka i att integrera och utveckla vapenfunktionerna i avioniksystemet och de markbaserade stödsystemen för Gripen. I första hand är systemarbetet fokuserat mot mjukvaruutveckling inom systemteknisk vapenintegration för vapenfunktionerna i TMC, Tactical Mission Computer och SMU, Store Management Unit, som är en integrerad del i avioniksystemet.

Arbetet bedrivs i mindre team med engagerade, stödjande och kompetenta medarbetare som snabbt tar dig med i gemenskapen och in i teknikområdet. I vår moderna utvecklingsmiljö är du med på olika sätt i hela kedjan av utvecklingen, från tidiga definitionsfaser, via kravställning, design, systemsäkerhetsarbete och mjukvaruimplementation, till verifiering i flygsimulator, riggar och stöd vid flygprov.

I ditt arbete har du många kontaktytor mot flygplanets andra delsystem och teknikområden, såsom flygteknik, HMI, beslutsstöd, operationsanalys, systemsäkerhet, avioniksystem, flygprov, inköp samt kontakter med underleverantörer och kunder.

Arbetsinnehållet och rollerna kräver stor erfarenhet och ofta spetskunskap inom teknikområdet. För att du ska nå detta kommer du att få en stegvis kompetensutveckling som skräddarsys just för dig genom både utbildningar och kunskapsöverföring med erfarna kollegor. Riktningen för din utveckling kommer till stor del att styras av dina tidigare erfarenheter och ditt intresse.

Den du är idag
Vi uppskattar framför allt att du är mån om att samarbeta på ett nyfiket, prestigelöst och ödmjukt sätt med god kommunikation. Du trivs i andras sällskap och vågar fråga när du behöver information. Likaså ser vi att du kan arbeta mer självständigt för att kunna lösa dina arbetsuppgifter när så krävs.

För att lyckas i din roll behöver du också vara analytiskt lagd och tidigare erfarenhet av mjukvaruutveckling, elektronik, fysik, simulering, modellering, signalbehandling eller test är meriterande.

Sannolikt har du en ingenjörsexamen från D, E, F eller Y.

All dokumentation och många kontakter i det dagliga arbetet sker på engelska, så du behöver behärska engelska språket i tal och skrift. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet. Placeringsort är Linköping.

Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Explore your potential, find your edge. Vårt innovativa, samarbetsfokuserade och pragmatiska tänkande har hjälpt oss att driva gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi kallar det vår thinking edge. På Saab kan du utveckla din personliga spets, stärka din kompetens och dela idéer med andra. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning - att göra världen till en säkrare plats. Det är ett grundläggande mänskligt behov att känna sig trygg, och som vi ser det, en mänsklig rättighet. Genom system och lösningar som ökar säkerheten bidrar vi till detta. Företaget kännetecknas av våra värderingar: VILJA - KUNNANDE - FÖRTROENDE

Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga