Trafikverket · Publicerad 20 apr 2021

Som Specialist inom Godkännandestödet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Vill du arbeta inom en kreativ organisation där du får utrymme för dina idéer? Om svaret är JA på frågan så sök gärna den här tjänsten hos oss på Trafikverkets verksamhetsområde Investering. Du kommer att hos oss uppleva en stimulerande miljö med spännande möjligheter och variation för att utveckla dina färdigheter.

Som specialist inom godkännandeprocessen ingår du i en nationell stödfunktion för vår projektverksamhet. I tjänsten ingår det att verka som kontaktperson inom Transportstyrelsens godkännandeprocess vilket innebär att stötta projekten i godkännandeprocessen, bidra till erfarenhetsåterföring mellan projekt och kvalitets kontrollera projektens ansökningshandlingar utifrån lagar och förordningar. En viktig del i arbetet är att successivt initiera och genomföra projektstödsförberedande arbete för den interna hanteringen av processen inom exempelvis utveckling av arbetssätt, regelverk och rutiner.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du inger förtroende och är inkluderande. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Utöver detta så har du en god förmåga att planera och strukturera samt att du har ett helhetstänk och kan skapa och genomföra planer på både kort och lång sikt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Rollen ställer krav på att du är initiativtagande och självständig.

Vi söker dig som
  • har en högskoleexamen med inriktning teknik, process eller juridik alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.
  • har flerårig yrkeserfarenhet av att tillämpa TSD:er (Tekniska specifikationer driftkompabilitetskomponenter) och författningar.
  • har flerårig yrkeserfarenhet av att ha granskat och hanterat handlingar kopplat mot säkerhetsanläggningar exempelvis inom järnväg och kärnkraftsindustrin.
  • har flerårig yrkeserfarenhet av Trafikverkets arbetssätt och rutiner i fråga om Transportstyrelsens godkännandeprocess.
  • har flerårig yrkeserfarenhet av handläggning i fråga om Transportstyrelsens godkännandeprocess (GOP).
  • har dokumenterad kunskap om CSM-RA (Common safety methods for risk evaluation and assessment) och dess koppling till Godkännandeprocessen.
  • uttrycker dig mycket väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
I en del rekryteringar ingår tester och eventuellt arbetsprov. En sådan tänkbar inbjudan till test/arbetsprov skickas ut via mejl, så ha gärna lite extra uppsikt över din mejlkorg veckorna efter sista ansökningsdag så du inte missar en möjlig inbjudan.

Du är varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Anders Larsson om du har frågor om tjänst, verksamhet etc.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-09

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Larsson
0101238747

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Daniel Jonsson
0101231549
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
9 maj 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
PR & Kommunikation

Inga fler liknande jobb tillgängliga