Försvarsmakten · Publicerad 11 sept

Soldat/Stridsledningsassistent F 21/34.Flygbaskompaniet

Sökande enhet:
34.e Flygbaskompaniet betjänar stridsflygförband och civiltrafik främst inom flygbasområdet Kallax.
Kompaniet driftsätter Kallax flygbas/flygplats, främst genom skydd och bevakning, fälthållning, räddningstjänst och systemdrift. Basen är driftsatt dygnet runt och året runt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stridsledningsassistenten är en stabsmedlem i Kompanistaben. Kompanistaben stödjer kompanichefen i dennes beslut för förbands- och funktionsledning och samordnar verksamheten inom kompaniet utifrån kompanichefens inriktning.
Kompanistabens ordinarie uppgift är att planlägga, leda, följa upp och rapportera flygbaskompaniets verksamhet.

I stabens ordinarie verksamhet ansvaras särskilt för:
 • expeditionstjänst.
 • vakthavande befäl och ledningslag
 • stabsorientering.
 • rapportering
 • uppdragsplanering
 • utredning av särskilda funktionsfrågor samt upprättande av planer för verksamheten
 • planering och uppföljning av kompaniets tekniska tjänst
 • stridsledning
 • inhämtar samt samordnar underrättelser för kompani och bataljon
 • följer upp, leder och samordnar förbandets stridsvärde, materielstatus, personal samt pågående och planerad verksamhet/uppgift.
 • följer upp infrastruktur mot H-uppgift.
 • följer upp, leder och samordnar förebyggande och avhjälpande åtgärder avseende hot och händelser från luft och mark.
Stridsledningsassistenten biträder stabsbefälet och upprätthåller stabs- och expeditionstjänst.

Uppgiften innebär bla. att:
 • genomföra expeditionstjänst
 • genomföra rutintjänst på kompaniet avseende stabstjänst
 • sammanställa skriftliga underlag.
Krav:
 • Genomförd värnplikt eller GMU
 • Körkort lägst B
 • God fysisk status
Önskvärda kvalifikationer:
Stabs och ledningsutbildning. Erfarenhet i expeditionstjänst. Gärna på kompanistabsnivå. Kunskap och färdighet i administration; System PRIO, System VIDAR.
Erfarenhet av flygbasförband och flygbasdrift.

Meriterande kvalifikationer:
 • Körkort C
 • SIS kompetens
Personliga egenskaper:
Du är ordningsam och noggrann. Du söker självständigt uppgift inom ramen för uppdraget. För att trivas med den stora kontaktyta som befattningen innebär, är det viktigt att du är kommunikativ, energisk och trivs med att skapa nya kontakter.
Du är en problemlösare och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Kompanichef Rikard Niva, tfn 072-453 60 53, Stf Kompanichef Dag Granberg, tfn 070-380 44 49. För frågor ang rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa HR-generalist Carina Nurminen, tfn 0920-23 40 55.

Fackliga representanter:
OF, SEKO, SACO och OFR-S nås gm F 21 vxl tfn 0920-23 40 00.

Övrigt:
Anställningen är tidsbegränsad (max 8 år) och inleds med provanställning 6 månader.
Anställningskategori: Soldat med kontinuerlig tjänstgöring. Tjänstgöringsomfattning 100%. Arbetsort Luleå . Individuell lönesättning tillämpas. Anställning snarast enl överenskommelse.

Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2018-08-01.
Ansökan lämnas på www.forsvarsmakten.se. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vänta inte med ansökan. Urvalsprocessen är löpande under ansökstiden och vi förbehåller oss rätten till tillsättande före utsatt datum.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga