Trafikverket · Publicerad 22 juni 2021

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Vill du ta chansen att som ledare driva utvecklingen av en verksamhet som är under uppbyggnad? Vi söker en sektionschef med goda ledaregenskaper som har ett genuint intresse för samhällsutvecklingen.

Sektionen ansvarar för:
  • Teknisk dokumentation - innefattar indatamottagning, hantering av dokument av modeller samt regelverket kring dessa
  • Geodetisk mätningsteknik - här ingår det att leda, planera och styra genomförande av stomnätsunderhåll samt bistå med expertstöd inom området
  • EU-projekt - sektionen tillhandahåller järnvägsinformation enligt EU´s regelverk. Målet är att jobba mot en digitaliserad järnväg
I takt med att järnvägsbranschen digitaliseras ökar efterfrågan på information dramatiskt, både på den typ av information som enheten idag hanterar och på nya typer av information, t.ex. tillståndsdata. Digitaliseringen medför vidare en efterfrågan på nya sätt att inhämta och tillhandahålla information.

Som ledare ansvarar du för att driva utvecklingen av verksamheten och i din grupp ingår 11 medarbetare fördelade på orter mellan Luleå och Göteborg. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och tron på individens förmåga där du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag. Eftersom du kommer att ha en geografisk spridd organisation där det är viktigt i din roll att vara lyhörd, skapa engagemang och motivera dina medarbetare.

Kvalifikationer
Vem är du?

Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp med inom informationsvetenskap, informationsteknik alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har några års chefserfarenhet
Det är meriterande om du
  • har kunskap inom järnväg
  • har erfarenhet av arbete med upphandlingar
  • har erfarenhet av att leda på distans
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Skypeintervjuer är planerade enligt preliminär tidplan v. 37.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-08-22

Upplysningar

Rekryterande chef Tom Linderoth
0101230292

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
22 aug 2021
Ort
Luleå
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar

Inga fler liknande jobb tillgängliga