Trafikverket · Publicerad 19 apr 2019

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Inom digital projekthantering hanteras strukturerad och sökbar information, tydliga arbetssätt samt kvalitetssäkring av data och handlingar. Digital projekthantering följer hela processen från planering till avslut och överlämning till förvaltning.

Digital projekthantering innefattar utredningar och analyser utifrån projektet och på övergripande trafikverksnivå. Man arbetar med erfarenhet- och omvärldsbevakning för att ge det bästa stödet till varje projekt och dess projektledning.

Du kommer att arbeta som stöd till våra Stora projekt. Du säkerställer att information från konsulter och entreprenörer levereras så att de passar Trafikverkets olika förvaltningssystem och att informationen är möjlig att återanvända. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna den digitala informationshanteringen.

Exempel på arbetsuppgifter:
 • Trafikverkets och projektens kontaktperson inom digital projekthantering
 • Sammanhållande gällande införande, driftsättning och underhållning av våra digitala system, exempelvis vår projektportal (SharePoint) och PDB/ProjectWise
 • Säkerställa att projekten har hög kvalitet på informationshanteringen
 • Sakkunnig samt sammanhållande gällande arbetssätt, informationsinsamling, informationsdelning och informationsåtkomst och säker informationshantering samt att tillse att detta följs
 • Framtagande av förfrågningsunderlag gällande krav på leveranser inom digital projekthantering
 • Medverka i utvecklingen av ett nationellt arbetssätt inom våra Stora projekt
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har civilingenjörs- eller högskoleexamen, alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av att arbeta med digital projekthantering/dokumenthanteringssystem
 • har god kunskap om projektering i stora infrastrukturprojekt som omfattar flera skeden (planering, byggande, relationshandlingar och avslut)
 • har erfarenhet av att arbeta med behörigheter, flöden, metadata, CAD, BIM och dokumenthanteringssystem
 • har erfarenhet av att arbeta i programmiljöer såsom IDA/ProjectWise, SharePoint
 • kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skift
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av att arbeta med infrastrukturprojekt inom järnväg
 • har erfarenhet och kunskap i konsult- och entreprenadjuridik
 • har erfarenhet och kunskaper om CAD-metodik/BIM i projekteringssammanhang
 • har erfarenhet av att arbeta med kravhantering och uppföljning av dessa
Vi söker dig som har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt och har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren och kan också. Du har förmåga att arbeta konstruktivt och behålla ditt lugn även i stressade situationer.

Du drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar. Du är initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter och har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-05

Upplysningar

Rekryterande chef Camilla Rydén
0101231488

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga