European Spallation Source · Publicerad 14 okt 2021

The European Spallation Source, ESS, a partnership of European countries, is hiring motivated and inspired people to plan, design, and construct the world's most powerful neutron source. We seek ambitious, talented people in different fields who are excited about playing a part in the future of science in Europe.

ESS can offer a variety of things, such as passionate and international colleagues, a vibrant melting pot of diversity, and a challenging, exciting and high paced work environment. We value and need expertise, innovative minds and great ways of leading and interacting with people from all over the world.

Come and change the world with us!

ESS is now looking for a 5-axis CNC Technician for the Manufacturing Section organised within the Project Directorate.

The manufacturing section at ESS is a central service organization supplying the whole facility with manufacturing related tasks. This includes machining of components, manufacturing related technical support as well as outsourcing of components not suitable for in house production. Currently the section has four employees and is now looking to expand with one additional technician to help support the organization.

The section consists of a small team working in a changing environment. This requires us to be flexible and motivated to solve problems with short notice. The work is short series production runs (often only one to five details of each part) in a wide variety of materials. We use state of the art machines and tools to deliver a high quality finished product to all parts of the ESS Organization.

Job description

As a five axis CNC technician your responsibilities will include the following:
 • Programming a five axis milling machine using our Gibbs Cam solution
 • Rigging and setup of a wide variety of jobs on the machine. From small to semi-large
 • Work on conventional machines such as milling machines, lathes and other normally occurring machines in a mechanical workshop
 • Participation in assembly work relating to manufactured parts
 • Performing conventional metrology and quality control relating to manufactured parts
 • Reading and understanding technical drawings (both part drawings as well as large assembly drawings)
Qualifications

To be able to fully suit the role you will need to fulfill the following:
 • At least five years experience from programming and operating a five axis milling machine/mill turn machine
 • Experience from conventional mechanical workshop machines (such as manual milling machines, lathes, drilling machines and similar)
 • Experience from using a CAM system
 • Practical hands on work with conventional machine shop tools
This position is based in the Manufacturing section which consist of a small team. We work close together and help each other out in fulfilling the tasks we are responsible for. We are looking for someone to fit in within the team as well as help us develop our capabilities going forward. To be able to be a good fit you need to fulfill the following:
 • Achieve results with a service-minded approach; be able to deliver results within the timeframe and fulfill expectations of quality
 • Sharing and learning of new knowledge, to have a mindset open to new ideas and technology relating to the manufacturing trade. As well as sharing of previous knowledge with other team members and ESS Staff
 • Flexible, to be able to quickly change priorities and accept changes with short notice due to urgent work needing priority
 • Attention to details and focused, safety conscious and focused on the task at hand to be able to work safely both with personal safety as well as the machines in mind
The following skills and certificates would be considered an advantage:
 • Forklift driving certificate
 • Overhead crane lifting certificate
 • Driving license (Car)
 • Understanding of Swedish language both written and spoken
Duration & Location
The position is permanent with six months initial probationary period

Your work place will be situated in Lund, Sweden.

Start date
The position is to be filled as soon as possible.

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae in English or in Swedish by clicking on "apply" and follow the instructions. Please note that we only accept applications via the ESS website.

For some roles at ESS health check-ups and security clearance are required, and thus this might be applicable in the final parts of the recruitment process. The applicant is expected to be fit to perform the applicable tasks of this recruitment.

The position is open until filled, and we will review applications on an ongoing basis. We thus recommend candidates to submit their applicaiton as soon as possible.

We are part of a large organization consisting of personnel from a wide variety of countries. We are all contributing to building a world class research facility. We want to be a driving force regarding recruitment with diversity in focus. Therefore, we encourage applications from all backgrounds and look forward to reading yours.

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process.

For further information regarding the position, please contact the Recruiting Manager, Fabien Rey, Group Leader Installation Services, fabien.rey[at]ess.eu.

For further information regarding the recruitment process, please contact HR Officer, Tina Nilsson, tina.nilsson[at]ess.eu.

For trade union information please contact Unionen / Conny Wendt at conny.wendt@ess.eu

or SACO / Swedish Association of Graduate Engineers/ Johan Waldeck at johan.waldeck@ess.eu

We look forward to receiving your application!

Annonsen på svenska:

CNC-tekniker, 5-axlig fräs

European Spallation Source, ESS, söker motiverade och inspirerade individer som vill bidra med att planera, designa och bygga världens starkaste neutronkälla. Vi söker ambitiösa, begåvade människor inom olika områden som vill vara med och påverka vetenskapens framtid i Europa.

ESS kan erbjuda en mängd olika saker, som passionerade och internationella kollegor, en arbetsplats med mångfald och en utmanande, spännande arbetsmiljö med utveckling i ett högt tempo.

ESS söker nu en CNC-tekniker till Manufacturing Section, som är en del av Project Directorate.

Manufacturing section på ESS är en central service-organisation som förser hela anläggningen med tillverkade komponenter samt övrig tillverkningsrelaterad support. Utöver detta ansvarar avdelningen för leverantörskontakter för tillverkning som av olika skäl inte lämpar sig för tillverkning på plats.

Avdelningen är i en tillväxtfas och vi letar efter ytterligare en tekniker som kan ansvara för daglig drift på en av våra CNC styrda fräsar. Avdelningen består av ett litet team på fyra personer som arbetar i en organisation som utvecklas. Detta ställer krav på oss att vara flexibla och motiverade att snabbt lösa problem som uppstår. De flesta jobben vi utför är av varierande typ och i en mängd olika material. Det som är gemensamt är att det är korta serier med endast ett par av varje detalj. Vi använder oss av moderna maskiner och verktyg för att kunna säkerställa en hög kvalitet på produkter som levereras ut från verkstan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som CNC-tekniker på ESS kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av:
 • Programmering av fem-axlig fräsmaskin med hjälp av vårt Gibbs Cam-system
 • Riggning och förberedelse av maskinen för bearbetning av en stor variation av jobb i maskinen
 • Arbete med konventionella maskiner såsom manuella fräs-, svarv- och borrmaskiner
 • Delta i arbete med montering av tillverkade komponenter
 • Konventionell mätning av tillverkade komponenter samt övrig kvalitetskontroll
 • Ritningsläsning samt god förståelse för tekniska ritningar både gällande enskilda komponenter men även större sammanställningar
För att kunna motsvara kraven på tjänsten krävs att du uppfyller följande:
 • Minst fem års erfarenhet av programmering och drift av en fem-axlig fräsmaskin
 • Erfarenhet av bearbetning med konventionella maskiner (som t.ex. Manuell fräs-, svarv- och borrmaskin)
 • Erfarenhet av arbete med programmering med CAM-program
Avdelningen Manufacturing Section på ESS består av ett litet team. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt med att leverera de uppgifter vi får i uppdrag. Vi letar efter någon som passar in i vår nuvarande struktur och som är villig att vara med och utveckla vår organisation och kapacitet att leverera produkter av hög kvalitet. För att uppfylla detta krävs det att du är:
 • Levererar resultat med god service. Förmåga att leverera i tid och uppfylla krav på noggrannhet och kvalitet.
 • Utveckla och utvecklas. Ha ett öppet sinne för ny teknik samt vilja att dela med sig av tidigare kunskaper
 • Förmåga att acceptera och snabbt ställa om för att hantera arbeten som kräver prioritet
 • Detaljorienterad, fokuserad och säkerhetsmedveten. Lugn och sansad med fokus på uppgiften som utförs. Medveten om säkerhetsrisker för både personskador samt maskinskador.
Följande certifikat och kompetenser ses som meriterande:
 • Truckkort (Motviktstruck)
 • Traversutbildning
 • Körkort (B, Personbil)
 • God förståelse för Engelska, både i tal och skrift
Omfattning samt ort

Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Din arbetsplats kommer att vara i Lund, Sverige. Startdatum är enligt överenskommelse, men önskvärt är så snart som möjligt.

Ansökan & kontakt
Skicka in ditt CV och ditt ansökningsbrev på svenska eller engelska genom att klicka "ansök"/"apply" och följ instruktionerna som följer. Vänligen notera att vi enbart tar emot ansökningar via vår webbsida.

Vi kommer hålla annonsen öppen tills vakansen är fylld, och ansökningar kommer att granskas löpande. Vi uppmuntrar därför kandidater att ansöka så snart som möjligt

Vi är en del av en stor organisation med personal från många olika delar av världen. Vi bidrar gemensamt till att bygga en forskningsanläggning i världsklass. Manufacturing Section är dessutom en del av tillverkningsindustrin i stort. Vi vill vara med i att vara drivande när det gäller rekrytering med mångfald som fokus och välkomnar sökanden från alla bakgrunder och ser fram emot att läsa din ansökan.

Mer information angående ESS rekryteringsprocess hittar du här: https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process

För mer information om den här tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef, Group Leader för Installation Services, Fabien Rey, fabien.rey[at]ess.eu.

För mer information angående rekryteringsprocessen för den här positionen, vänligen kontakta HR Officer, Tina Nilsson, tina.nilsson[at]ess.eu.

För facklig information, vänligen kontakta Unionen / Conny Wendt på conny.wendt@ess.eu

eller SACO / Swedish Association of Graduate Engineers/ Johan Waldeck på johan.waldeck@ess.eu

Välkommen med din ansökan!
+ Läs mer om jobbet

Inga fler jobb från European Spallation Source tillgängliga

Inga fler liknande jobb tillgängliga