Skolinspektionen · Publicerad 20 okt

Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg skolmiljö. Skolinspektionen är regionalt organiserad med avdelningar i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Myndighetsledning och centrala stödfunktioner är placerade i Stockholm.

Arbetsplatsen
Den regionala avdelningen i Lund består av två enheter för regelbunden tillsyn ochkvalitetsgranskning samt en enhet för anmälningsärenden. En administrativ funktion svarar för det administrativa stödet inom avdelningen. Totalt är vi drygt 60 personer. Våra lokaler är belägna på Gasverksgatan 1 i Lund.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en enhetschef som med stort engagemang vill leda ca 20 kvalificerade medarbetare i en organisation som arbetar för att alla barn och elever ska få en så god utbildning som möjligt. Det är ett viktigt, utmanande och roligt arbete.

Som enhetschef är du ansvarig för enhetens personal, resultat, mål och verksamhetsutveckling. Du rapporterar till avdelningschefen och deltar aktivt i ledningen av avdelningen och tar ansvar för avdelningsgemensamma strategiska frågor. Du leder en enhet som arbetar med regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning. I den regelbundna tillsynen granskas löpande verksamheten i alla skol- och verksamhetsformer inom avdelningens geografiska område. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen. Inom kvalitetsgranskningsprocessen studeras olika delar av skolors arbete och dess kvalitet mer ingående än inom tillsyn. Det kan till exempel gälla ett skolämne, kvaliteten i en viss verksamhetsform eller ett speciellt problemområde som t.ex. trakasserier och kränkande behandling.

Enhetschefen leder enhetens verksamhet och ser till att resurserna används effektivt och att tidsplaner hålls. Arbetet innebär också att planera, prioritera, delegera och följa upp verksamheten med starkt fokus på att uppnå de resultat som förväntas av enheten. Enhetschefen har ansvar för den övergripande kvalitetssäkringen av enhetens utredningar, rapporter och beslut och är också beslutsfattare i vissa ärenden. Arbetet innebär även att utveckla, inspirera och stödja medarbetare i ett intensivt arbete och organisera arbetet så att det främjar kontinuerlig utveckling, lärande i organisationen och en god arbetsmiljö. Ett nära samarbete mellan enhetscheferna i avdelningen är nödvändigt för att uppnå målen för verksamheten.

Utbildning/erfarenhet

Du ska ha en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet från politiskt styrd organisation. Vidare ska du ha god förmåga och erfarenhet av att som chef leda en grupp kvalificerade medarbetare i både förändringsarbete och löpande arbete. Du ska vara en tydlig ledare med en förmåga att ge tydliga uppdrag och att föra dialog och kommunicera med medarbetarna. Vidare ska du ha förmåga att få hela enheten att fokusera på mål och resultat och engagera medarbetarna i arbetet med ständiga förbättringar. Vi vill att du agerar med integritet och självinsikt. Du ska också ha dokumenterat god förmåga att uttrycka dig i skrift på ett klart och tydligt sätt. Det är meriterande om du har kunskap om utbildningssystemet och förståelse för ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Egen erfarenhet av arbete med kvalificerade utredningar och tillsynsverksamhet är också meriterande.

Stor vikt kommer att tillmätas personliga egenskaper.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Skolinspektionen tillämpar sex månaders provanställning.
Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Våra värdeord är trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
27 okt
Ort
Lund
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Kontakt
Mejla Anna Tannerfalk
Rekryteringen hanteras av
Poolia

Inga fler liknande jobb tillgängliga