Trafikverket · Publicerad 23 sept

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Tågklarerare (flera)

Arbetsuppgifter
Som tågklarerare ansvarar du för att trafikleda tåg och arbeten i spåret. Du är den som bedömer vilka åtgärder som bör göras vid avvikelser i tågtrafiken. Ingen dag är den andre lik utan beroende av trafiksituationen ställs det olika krav på dig. Via ställverk övervakar och styr du spårväxlar och ljussignaler. Du ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls, informerar järnvägsföretagen samt resenärer om trafikläget och beslutade åtgärder vid avvikelser, detta via utrop och informationsskyltar. En utmaning är att se till att tågen kommer fram trots oväder, problem med växlar eller signaler. Eftersom säkerheten är mycket viktig ansvarar tågklareraren för att de som arbetar längs spåren kan göra detta riskfritt.

Arbetet innebär skift- samt helgtjänstgöring året om, alla årets dagar.

Du går som aspirant under minst sex månader. Under denna tid går du en internutbildning. Under förutsättning att du får en godkänd examination leder aspirantanställningen till en tillsvidareanställning som tågklarerare. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av 14 veckors utbildning fördelat på tre tillfällen på Järnvägsskolan i Ängelholm. Den praktiska delen av utbildningen sker på arbetsplatsen.

Utbildningen startar under senare delen av januari 2017.

Kvalifikationer
Du har fullgjort 3-årigt gymnasium med godkända betyg. Meriterande är om du har några års erfarenhet från transportbranschen, gärna inom järvägs- eller flygsektorn eller från operativ ledningsmiljö.

Du är stresstålig, har ett gott omdöme samt en väl utvecklad förmåga att både samarbeta med andra och arbeta självständigt. Jobbet ställer stora krav på din förmåga att lösa problem, hantera flera uppgifter parallellt. Vi fäster stor vikt vid personlig mognad och förmåga att snabbt kunna ställa om från lugna till stressiga arbetssituationer.

Du måste även ha en god kommunikationsförmåga då du kommer att ha kontakter med olika aktörer inom järnvägssektorn. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska och du har god vana vid att arbeta i datorbaserade system.

Körkort klass B erfordras.

God syn och hörsel samt normalt färgseende är ett krav. En förutsättning för att kunna arbeta som tågklarerare är att du godkänns i hälsoundersökning och urvalstester.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2016-09-30

Upplysningar

Sektionschef Kjell-Åke Lidberg
010-123 8467

Saco Gunnar Vikström
070-630 2315

ST Hans Lahti
070-638 9632

SEKO Anders Kemi
0921-342 361

Enhetschef Eva Larsson
0921-342 269
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga