E.ON · Publicerad 15 sept

Company description:

E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i ett 25-tal fjärrvärmenät, driver runt 800 värmeanläggningar i hela Sverige samt levererar fjärrkyla i Norrköping, Örebro och Malmö. Under 2013 omsatte E.ON Värme 4,8 miljarder kronor.

Job description:

Produktion Malmö ansvarar för E.ONs fjärrvärmeproduktion i Malmö till Sveriges tredje största fjärrvärmenät. Vi är på väg att göra ett nytt avstamp på vår utvecklingsresa. Produktionen av fjärrvärme i våra sex anläggningar har ökat de senaste åren och kommer att fortsätta göra så. Även investeringar i befintliga anläggningar i Malmö har tredubblats mellan 2013-15 och under 2016 planerar vi att satsa över 200 MSEK i ny produktion. Mer produktion och fler anläggningar kräver fler drivna och kompetenta medarbetare som vill vara med och förverkliga morgondagens hållbara energiproduktion med oss, därför söker vi en: Plant Manager för fjärrkyla Produktionsanläggningarna inom Produktion Malmö finns organisatoriskt i enheten Underhåll. Anläggningsansvarig har ansvaret för sina respektive anläggningar.

I verksamheten produceras såväl värme som kyla. Kylaproduktion sker i fyra separata anläggningar och levereras som fjärrkyla i tre olika geografiskt åtskilda nät.

Enheten Underhåll svarar för resurser och kompetens avseende produktionsanläggningarna för fjärrvärme, el och fjärkyla i Malmö. Enheten består av fem anläggningsansvariga. Till deras hjälp finns inom enheten en stödfunktion, anläggningsstöd, som stöttar i underhållsfrågor. Du kommer att rapportera till underhållschefen.

Arbetsinnehåll

Som Anläggningsansvarig kommer du att vara ansvarig för:
  • Anläggningens förvaltning, utveckling och avveckling.
  • Arbetsmiljö, miljöfrågor och brandskydd på anläggningen.
  • Att anläggningen genom ett rätt planerat förebyggande och avhjälpande underhåll uppfyller ställda krav på tillgänglighet.
  • Att anläggningen har vederbörliga tillstånd för drift.
  • Att i nära samarbete med övriga delar av organisationen optimera driften med avseende på leveranstillgänglighet till kund och ekonomi.
  • Ta fram och följa budget för kostnader och investering.
  • Att teknisk dokumentation och instruktioner finns och är uppdaterade
Required profile:
  • Relevant högskoleutbildning och flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
  • Erfarenhet från processindustri eller energiverksamhet är meriterande.
  • Förståelse för hur olika parametrar påverkar fjärrkylaaffären. Insikt i samspelet mellan produktion-distribution-kund
Personliga egenskaper

Utöver formell utbildning och erfarenhet värdesätter vi i rollen också ambition och motivation och ser gärna att du har ambitionen att växa i din roll och med tiden axla bredare ansvarsområden.

Du drivs av att utveckla och utvecklas, och ser ett stort värde i att ta egenansvar för din arbetsdag.

Du är också en person som tar ansvar för dina projekt och har en tydligt lösningsorienterad arbetsmetod, men som också kan ta motgångar på ett professionellt sätt.

Dina kontaktytor är många såväl inom E.ON som med myndigheter och entreprenörer, för att tillse så att lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter och E.ON-koncernens policys följs. Vi lägger stort fokus på säkerheten vid våra anläggningar där du samverka med vår centrala HSSE organisation.

Vi står inom de närmaste åren inför stora förändringar i form av förnyelse av våra produktionsanläggningar. Det innebär stora investeringar och möjlighet att delta i och driva projekt.

Vi erbjuder dig varierande och utmanande arbetsuppgifter som tillsammans med våra framtida investeringsprojekt kommer att ge dig goda möjligheter till professionell utveckling.

För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta den rekryterande chefen:

Mats Bärring, +46725100919

För frågor till våra fackliga representanter, vänligen kontakta:

Mathias Bäck, Unionen, +46 704992913

Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129

Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778

Harald Andersson, SI/Akademikerna, +46 705 496214

E.ON strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald.

What we offer:
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i ett 25-tal fjärrvärmenät, driver runt 800 värmeanläggningar i hela Sverige samt levererar fjärrkyla i Norrköping, Örebro och Malmö. Under 2013 omsatte E.ON Värme 4,8 miljarder kronor.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga