E.ON · Publicerad 19 okt

Company description:

E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i ett 25-tal fjärrvärmenät, driver runt 800 värmeanläggningar i hela Sverige samt levererar fjärrkyla i Norrköping, Örebro och Malmö. Under 2013 omsatte E.ON Värme 4,8 miljarder kronor.

Job description:

Med placering i Malmö söker nu E.ON Värme Sverige AB en Produktionscontroller

Inom E.ON Värmes Funktions- och Produktionscontrolling arbetar vi med att stötta organisationen för produktion av värme, el, ånga och kyla. Löpande arbetar vi bland annat med planering och optimering av produktionsekonomin, bokslutsanalyser, kalkylering inför och uppföljning av investeringar, energiskattehantering samt rapportering till myndigheter. Utöver det löpande arbetet utgör problemlösning, verksamhetsutveckling samt framtagande av beslutsunderlag i viktiga strategiska frågor en viktig del av arbetet.

Som produktionscontrollers arbetar vi dels efter återkommande ekonomiska processer, och dels med strategiska analyser, förbättringsinitiativ samt löpande stöd till verksamheten ur ett kalkylerings- och utredningsperspektiv. Huvudfokus i tjänsten är att hantera rörelseresultatet för de omkring 20 produktionsanläggningarna inom funktionen Lokala Energilösningar inkluderat bränslekostnader och direkt produktionsrelaterade kostnader. Detta innebär att utifrån en kunskap kring produktionsanläggningarna och de tekniska förutsättningarna planera, optimera samt följa upp produktionen av värme och energilösningar i månadsboksluten. En del av de direkta kostnaderna utgörs av utsläppsrätter, vilket för med sig ett processansvar som också ingår i tjänsten tillsammans med ansvaret för andra styrmedel som exempelvis skatter inom funktionen. Det geografiska verksamhetsområdet för Lokala Energilösningar är huvudsakligen fokuserat runt Mora, Sundsvall samt i Skåne, men anläggningar och affärer förekommer på fler platser. Detta gör att resor förekommer i tjänsten.

En viktig del i rollen är att arbeta genom relationsskapande, vilket kräver en social fingertoppskänsla. Produktionscontrollern inom Lokala energilösningar ska utifrån sitt nätverk vara engagerad i att bygga upp stöd till verksamheten för medverkande i förhandlingar och affärsdiskussioner. Tjänsten innefattar även en roll som backup för produktionscontrollern med den storskaliga produktionen i Malmö som ansvarsområde.

Required profile:

Som produktionscontrollers arbetar vi i gränslandet mellan ekonomi och teknik. Detta betyder att rätt kandidat antingen är civilingenjör eller civilekonom, med ett personligt intresse och fallenhet för både ekonomiska och tekniska frågor. Initiativtagarförmåga likväl som intresse att förstå och lära är väsentligt för att fullt ut glädjas i arbetet, eftersom tjänsten innefattar att vara drivande i utvecklingsfrågor och skapa affärsfokus för nya energilösningar. Struktur och noggrannhet är andra viktiga egenskaper som behövs för att lyckas med det återkommande boksluts- och rapporteringsarbetet, i vilket Excel och SAP är viktiga verktyg. Det betyder att kompetens inom Excel och databashantering är meriterande. Erfarenhet inom fjärrvärmeproduktion och controlling kan kompenseras av nyfikenhet, engagemang, god kommunikationsförmåga och driv.

Om du tror dig vara den vi behöver i teamet, välkommen att söka till ett härligt gäng - kom och räkna med oss!

Vi gör löpande urval i rekryteringsprocessen, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.

För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:

Mattias Andersson, +46722499329

För fackliga frågor, vänligen kontakta:

Mathias Bäck, Unionen, +46 704 992913

Michael Andersson, Ledarna, +46 705 250129

Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778

Harald Andersson, SI/Akademikerna, +46 705 496214

E.ON strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald.

What we offer:
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i ett 25-tal fjärrvärmenät, driver runt 800 värmeanläggningar i hela Sverige samt levererar fjärrkyla i Norrköping, Örebro och Malmö. Under 2013 omsatte E.ON Värme 4,8 miljarder kronor.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
18 nov
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Ekonomi
Underkategori
Controller