Funktionsstödsförvaltningen · Publicerad 20 dec 2019

I omsorgspedagogens uppdrag ingår:

* Stödja övriga kollegor i upprättandet, uppföljning/ utvärdering av genomförandeplaner och social dokumentation så att dessa är av god kvalité.

* Söka kunskap och hålla sig uppdaterad så att metoder och arbetssätt som används är i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

* Planera och bidra till kunskapsutveckling för kollegor, inom de område där det finns behov, i samråd med sektionschef.

* Implementera beslutade metoder och arbetssätt i verksamheten, på uppdrag av sektionschef.

* Följa upp och utvärdera resultat av beslutade metoder och arbetssätt, i samråd med sektionschef.

* Ansvara för teammöten utifrån enskilda brukares behov i samråd med sektionschef.

* Ta beslut i pedagogiska frågor.

* Ge stöd och vägledning till kollegor i det dagliga arbetet.

* Närvara i det dagliga arbetet.

* Initiera och upprätta individuella handlingsplaner. På uppdrag av sektionschef vara ansvarig för att det finns stödjande individuella handlingsplaner, när det bedömts att behovet finns.

* Aktivt verka för att bygga nätverk med viktiga aktörer runt brukaren såsom exempelvis anhöriga, habilitering, sjuksköterska och daglig verksamhet.

* Delta i aktuella nätverk i organisationen.

* I samråd med sektionschef dokumentera i Stratsys.

* Delta i att driva utvecklingsarbete/ fortbildningsarbete i hela organisationen.

* Tillsammans med sektionschef planera verksamhetens mål/ metoder.

* Vid behov delta vid rekrytering av nya medarbetare.

* Föra dialog med sektionschef kring händelser av vikt i verksamheten.

* Ha regelbundna samtal med sektionschef där ramarna för det pedagogiska arbetet planeras. Sektionschef är ytterst ansvarig för att övriga medarbetare är delaktiga och informerade.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har erfarenhet av arbete inom LSS och/eller inom området psykiatri eller likartad verksamhet.
Vi ser gärna att du har minst två års erfarenhet av att arbeta med målgruppen.

Det är meriterande om du har kunskaper i att arbeta med tydliggörande pedagogik samt lågaffektiv bemötande.

God datorvana är ett krav.

För att trivas i din yrkesroll bör du ha god självkännedom och en yrkesmässig mognad. Du ska ha en stark vilja och drivkraft, se möjligheter istället för hinder och vara nyfiken och öppen för förändringsarbete. Du kan hantera situationer där du tar och driver igenom obekväma beslut i samverkan med ledningen.

Då ensamarbete förekommer är det viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är lugn och stresstålig och kan hantera utmaningar.

I rollen som omsorgspedagog värdesätter vi att du har ett helhetstänk, pedagogisk förmåga samt att du kan uttrycka dig väl såväl i tal som i skrift. Vi söker dig som är ansvarstagande, kreativ och som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

Löpande urval kommer att ske under annonseringstiden.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Verksamhetern, består av 5 respektive 6 lägenheter enligt LSS för personer inom PK1 och PK2, det vill säga boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd och med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning och hjärnskada i vuxen ålder.
Verksamheterna är i en förändringsprocess med syfte att bättre möta brukarnas individuella behov.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
15 feb 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Vård & Omsorg

Inga fler liknande jobb tillgängliga