Grundskoleförvaltningen · Publicerad 27 nov 2019

Huvuduppdraget för försteläraren är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Försteläraren tar ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren handleder andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun-/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Hos oss driver du skolutveckling i enlighet med vår åtagandeplan i det systematiska kvalitétsarbetet. I din roll som förstelärare är du bra på att leda dina kollegor. Du har känsla för att i din roll vara en förebild i det pedagogiska arbetet och i bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ska kunna ta ett särskilt ansvar för att utveckla matematikundervisning och utveckling av de naturorienterade ämnena samt för ämnet teknik. Hur man arbetar formativt inom dessa ämnen samt kopplar ämnesspecifika begrepp till ett språkutvecklande arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för årskurs 4-6 i matematik, no och teknik. Du behöver även ha minst fyra års erfarenhet av väl vitsordat arbete som undervisande lärare. Erfarenhet av att handleda andra lärare är meriterande. Erfarenhet att driva förbättringsprocesser/- projekt är meriterande. Särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen Ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys Förmåga att utveckla undervisningen med stöd i forskning Förmåga att se den samlade skolorganisationen som en lärande organisation Förmåga att tillämpa metoder och ha ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande Formativ och summativ bedömningskompetens Digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Kompetens i språkutvecklande ämnesundervisning.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Intervjuer äger rum löpande För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Då området är en spännande mötesplats för många olika kulturer och modersmål, kommer du med din positiva grundsyn och ditt öppna bemötande att trivas hos oss. Språkutveckling har en stor betydelse och en given roll i allt vårt arbete. Holmaskolan är en skola som arbetar upplevelsebaserat. Skolan är också en av Malmös övningsskolor och har därigenom ett utökat samarbete med Malmö högskola kring studenter. Du bedriver en modern och kreativ verksamhet i skolan och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du samarbetar med dina kollegor för en god lär- och arbetsmiljö för att skapa en hög kvalité för såväl elever som personal och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vi utvecklar vår skola tillsammans genom ett kollaborativt förhållningssätt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas. Vårt fokus tar avstamp i eleverna. Därför ser vi det som naturligt att ge utrymme för din professionella utveckling.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
11 dec 2019
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Underkategori
Lärare
Kontakt
Mejla Ingrid Olsson

Inga fler liknande jobb tillgängliga