Malmö Stad Projekt · Publicerad 23 nov 2021

Arbetsuppgifter

I din roll som uppsökande arbetsmarknadssekreterare i projektet React-EU-Uppsök kommer du att arbeta kontaktskapande bland unga vuxna 18-29 år. Du skapar relationer med ungdomar som bygger på frivillighet, tillit och respekt. Du arbetar med att skapa möjlighet för förändring hos unga vuxna. Arbetsgruppen identifierar vad som behöver göras för att ungdomar som varken arbetar eller studerar får kontakt med relevant myndighet för att på sikt gå till arbete eller studier.

Syftet med det uppsökande arbetet är att öka tillgänglighet, informera om att Ung Malmö finns och vilket stöd som kan erbjudas.

Uppsökare
Två av våra tre arbetsmarknadssekreterartjänster är Uppsökare som har som huvudsakligt uppdrag att ge service på plats i form av vägledning, coachning, information m.m. och öka interaktionen med övriga aktörer som möter ungdomar som varken arbetar eller studerar i staden. Vi kommer även att fokusera på att skapa struktur, kontinuitet och hållbara strategier kring uppsök både riktat mot stadens verksamheter och externa aktörer. Vidare så ingår samverkan med bland annat fastighetsägarna, sociala insatsgruppen, Arbetsförmedlingen, socialtjänst, Maria Malmö, civilsamhället och andra aktörer som arbetar kring ungdomar.

Uppsökare kommunikatörsinriktning
En av dessa tre som vi söker ska en tydlig kommunikativ inriktning och ska då arbeta med strategiskt och operativt med olika typer av kommunikationsuppdrag. Du planerar, driver, utvecklar och följer upp vår interna samt externa kommunikation. Du blir en av flera nyckelspelare hos oss där du får vara beredd på att lösa problem eller ta dig an nya uppgifter med kort varsel. En viktig del i arbetet är att kartlägga och nå ut till målgruppen. Projektet planerar därför att anställa en uppsökare kommunikatör vars uppgifter till stor del kommer att syfta till att skapa en relevant och naturlig kommunikation med målgruppen, bland annat genom användandet av sociala medier..

Kvalifikationer

För uppdraget som uppsökande arbetsmarknadssekreterare söker vi dig som är socionom, socialpedagog, fritidspedagog, SYV eller liknande. Det är meriterande om du har utbildning i motiverande eller coachande samtal. Du har tidigare erfarenhet av relationsskapande arbete med ungdomar i utsatta situationer. God erfarenhet av att driva samarbeten och skapa nätverk utanför den egna organisationen. Tidigare erfarenhet av att arbeta med sociala medier är meriterande. Du behärskar svenska språket i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper i andra språk är det meriterande.

Uppsökande arbete bygger på ungdomars förtroende och på frivilliga relationer. Vi ser gärna att du har lätt att få kontakt med ungdomar, skapa relationer utifrån situationen vad de befinner sig i och etablera personkontinuitet i miljöer där de osystematiskt vistas. Som uppsökande arbetsmarknadssekreterare är det viktigt att du kan hantera ungdomar som vill undvika vuxenvärldens insyn.

Arbetet ställer krav på att du är flexibel och snabbt kan göra en helhetsbild av den unges situation, med respekt för dennes integritet.

Du ska vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Du ska arbeta bra i team och vara socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du uttrycker en professionell och positiv attityd i ditt arbete, och handlar alltid i enlighet med fattade beslut. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

Om arbetsplatsen

Målgruppen för projektet är unga som idag varken arbetar eller studerar och som riskerar långtidsarbetslöshet som en följd av pandemin. Projektet riktar sig till unga som idag inte har någon etablerad kontakt med myndigheter. Det innebär ett tätt samarbete med parter som kommer i kontakt med målgruppen. Genom uppsökande aktiviteter kommer vi i kontakt med ungdomarna och tanken är att dessa så småningom skrivs in i ordinarie verksamhet Ung Malmö där de erbjuds insatser för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning.

Förväntade effekter av projektet är att arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats. För att nå dessa resultat och effekter behöver projektet arbeta aktivt med direkt och indirekt uppsök samt skapa samverkan med övriga aktörer som kommer i kontakt med målgruppen. På individnivå finns en förväntan att bryta utanförskap. Projektet ska bidra till att underlätta unga Malmöbors etablering på arbetsmarknaden och deltagande i utbildning genom inskrivning på Ung Malmö där de erbjuds insatser.

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka malmöbor. Tillsammans med malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Projektanställning tom 2023-03-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 3
Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Övrigt

I denna rekrytering ber vi dig bifoga ditt CV samt svara på urvalsfrågor som är viktiga för att bedömningen av alla kandidater blir likvärdig. Vi har därför valt att utesluta det personliga brevet.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
5 dec 2021
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Sekreterare
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga