Malmö stad Grundskoleförvaltningen · Publicerad 8 feb

Vi söker en förstelärare till Sundsbroskolan som, tillsammans med skolans förstelärargrupp och i nära samarbete med skolledning, EHT och IKT-pedagog, vill driva skolutveckling i ett F-6 perspektiv. Du kommer att arbeta fokuserat med att utveckla verksamheten utifrån skolans åtaganden.

Huvuddelen av din tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen i en klass i årskurs 4-6. Du kommer att ingå i ett arbetslag i årskurs 4-6 som har ett nära samarbete med varandra. Som förstelärare arbetar du för att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet mot högre måluppfyllelse på skolan samt ta ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda pedagoger på skolan.

Du tjänstgör på Sundsbroskolan men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:

- Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
- Ökad likvärdighet mellan skolor

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för årskurs 4-6 med behörighet för dessa årskurser enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).

Genom dokumentation kan du redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Du ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du bedöms i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. För att ha framgång i uppdraget som förstelärare, är det meriterande om du:

- har ett förhållningssätt som håller fokus på måluppfyllelse genom uppföljning och analys.
- utvecklar undervisningen med stöd i forskning.
- har formativ och summativ bedömningskompetens.
- har digital kompetens som innebär att det är naturligt att använda datorn som arbetsredskap och pedagogiskt hjälpmedel.
- tillämpar metoder och har ett förhållningssätt som synliggör varje elevs lärande.
- har ett tydligt, tryggt och kommunikativt ledarskap.
- har vilja att bjuda in kollegor till din undervisning
- har erfarenheter av att driva förbättringsprocesser/projekt.
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare på Sundsbroskolan ser vi att din undervisning är digital i framkant, till exempel med hjälp av ex. Google Classroom och InfoMentor.

Välkommen med din ansökan!

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också! Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
22 feb
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Lärare

Inga fler liknande jobb tillgängliga