Malmö stad Grundskoleförvaltningen · Publicerad 1 feb

Du kommer att arbeta som specialpedagog eller speciallärare utifrån varje tjänsts respektive inriktning och behov. För mer information om varje tjänst, se http://malmo.se/specialpedagog-speciallarare. I arbetet som specialpedagog eller speciallärare ingår vanligtvis dessa eller delar av dessa arbetsuppgifter: Du arbetar med kartläggning, handledning och observationer av både enskilda elever och grupper. Du arbetar för utveckling av lärmiljöer och genomför pedagogiska utredningar, utformar anpassningar och åtgärdsprogram, alternativt stöttar pedagoger i delar av detta. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt och arbetar aktivt för att påverka och stimulera eleverna för att stärka dem i deras arbete mot en ökad måluppfyllelse. Du är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och medverkar vid verksamhets- och metodutveckling. Du arbetar i nära kontakt med elevhälsoteamet och skolledningen. Även undervisning kan ingå i tjänsten. De tjänster vi söker har olika inriktning. På http://malmo.se/specialpedagog-speciallarare läser du mer om vilka tjänster som vi har lediga som specialpedagog och speciallärare just nu samt eventuella specifika arbetsuppgifter. Observera att tjänsterna har olika ansökningstid.

Kvalifikationer
Du är legitimerad grundskollärare och har specialpedagogexamen alternativt speciallärarexamen, utifrån respektive tjänsts behov. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som specialpedagog alternativt speciallärare. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att både bli rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda IT i din undervisning. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i tal och skrift. På http://malmo.se/specialpedagog-speciallarare läser du mer om vilka tjänster som vi har lediga som specialpedagog och speciallärare just nu samt eventuella särskilda kvalifikationskrav.

Läs mer om de tjänster som specialpedagog eller speciallärare som är lediga just nu på http://malmo.se/specialpedagog-speciallarare. I din ansökan anger du kod för respektive tjänst. Du har möjlighet att ansöka till flera tjänster samtidigt. Observera att tjänsterna har olika ansökningstid. Förteckningen över lediga tjänster uppdateras löpande när nya lediga jobb tillkommer. För att vi ska kunna matcha din kompetens mot lediga tjänster vill vi att du i din ansökan bifogar din lärarlegitimation alternativt examensbevis. Rekryteringsenheten kommer löpande att ta kontakt med dig som uppfyller kvalifikationskraven. Har du en fråga kring ett specifikt jobb? Du hittar kontaktuppgifter till de skolor du vill veta mer om på http://malmo.se/specialpedagog-speciallarare. Rekryteringsenheten kontaktar du på rekrytering.grundskola@malmo.se. Frågor om hur du ansöker till tjänster via vårt rekryteringssystem ställer du via telefon 0771-10 10 29. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Enligt skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta utdrag kan beställas på http://www.polisen.se/sv/Service/Blanketter/Registerutdrag/Vanliga-blanketter/skola_barnomsorg/
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? Tillsammans gör vi skillnad! Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 29 900 elever. Tillsammans med 5 500 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola. Vi söker nu specialpedagoger och speciallärare till Malmö stads grundskolor! Nedan ser du grundläggande kvalifikationskrav och arbetsuppgifter för att jobba som specialpedagog och speciallärare hos oss. För att se de vakanta tjänster som finns inom våra skolor, läs mer på http://malmo.se/specialpedagog-speciallarare. Där hittar du information om arbetsplatsen, inriktning på tjänsten, särskilda kvalifikationskrav och sista ansökningsdag för respektive tjänst. Listan över lediga tjänster uppdateras löpande. Observera att du ska ange kod för de tjänster du söker i din ansökan.
+ Läs mer om företaget
Sista ansökningsdag
28 feb
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
15
Yrkesområde
Utbildning
Kontakt
Mejla Rekryteringsenheten grundskoleförvaltningen