Malmö stad Stadskontoret · Publicerad 7 feb

Som stadsbyggnadsdirektör arbetar du för Malmöbornas bästa och blir en viktig del av Malmös utveckling mot halvmiljonstaden. Stadsbyggnadskontorets verksamheter är centrala i Malmö stads ambition att skapa en stad som är trygg och attraktiv att leva och arbeta i samt en stad som vill fortsätta att vara i framkanten på hållbar stadsutveckling. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete där du med visioner och aktivt ledarskap bidrar till att skapa en ännu bättre kommunal service. Du behöver balansera såväl ett internt som ett externt fokus samtidigt. Som stadsbyggnadsdirektör arbetar du i nära samverkan med stadsbyggnadsnämnden. I stadsdirektörens ledningsgrupp blir din roll tillsammans med övriga förvaltningschefer att ta ansvar för Malmös stadsutveckling ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Stadsbyggnadskontoret har ett nära samarbete med stadens övriga förvaltningar samt med andra kommuner och organisationer regionalt, nationellt och internationellt. Som stadsbyggnadsdirektör leder du en ledningsgrupp och verksamheter med hög kompetens inom stadsbyggnadsområdet.

Kvalifikationer
För att lyckas i uppdraget som Stadsbyggnadsdirektör ska du ha en relevant akademisk examen i kombination med en gedigen ledarerfarenhet, med fördel från en politiskt styrd organisation. Vi förutsätter att du har en bred och djup erfarenhet från stadsbyggnadsområdet samt vana vid att leda genom andra. Som person är du trygg i dig själv och i din ledarroll samt har en god självkännedom. Vi förväntar oss en utvecklings- och resultatorienterad ledare som kan skapa strukturer så att ledning, styrning och utveckling blir effektiv. Du har förmåga och ser värdet av att nå resultat i samverkan. Du ser alltid till stadens bästa och engagerar dig i staden som helhet. Du har en väl utvecklad förmåga att skapa goda relationer såväl internt som externt så att verksamhetens attraktivitet ökar och att förvaltningens och stadens varumärke stärks.

I denna rekrytering samarbetar vi med Tarasso AB. Om du vill ha mer information kring tjänsten är du därför välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Håkan Olsson eller Patrik Lindroth, se kontaktuppgifter ovan. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka? År 2050 beräknas en halv miljon personer bo och leva i Malmö. I en växande stad är planeringen långsiktig och arbetet inriktat på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Malmö ska vara en stad som är attraktiv att bo och verka i. Detta kräver utveckling av en robust stadsstruktur som präglas av närhet, som är tät och grön, som läker samman staden socialt och fysiskt och som ger goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv, och därmed arbetstillfällen. Stadsbyggnadskontoret planerar staden och är myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning och har ca 220 medarbetare fördelade på fem olika avdelningar.
+ Läs mer om företaget