Malmö stad · Publicerad 26 mars 2020

Arbetsuppgifter

Som enhetschef företräder och driver du enhetens och avdelningens intressen utifrån en helhetssyn för det politiska uppdraget. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där samordning är en viktig punkt på agendan. Stadskontorets chefer har ett övergripande synsätt som kännetecknas av förhållningssättet "tillsammans" med ett starkt fokus på helheten. Som chef på Stadskontoret är du bärare av förvaltningens värdegrund och kulturarbete.

Som enhetschef bidrar du till att förvaltningen är en attraktiv och utvecklingsinriktad organisation med gott medarbetarskap och ledarskap samt med goda och tydliga processer. Du samarbetar med övriga medarbetare på förvaltningen och tillsammans bidrar ni till förvaltningens verksamhetsmål. Du arbetar aktivt för att motverka siloprincipen. Dina interna och externa kontakter är av betydande och långsiktig karaktär, vilka skapas genom samarbete, kommunikation och tydlighet. Du har ett gott omdöme och kan hantera och förstå komplexa uppdrag samtidigt som du är lösnings- och resultatfokuserad. Du tar ställning och fattar beslut när det krävs och ditt arbetssätt präglas av struktur, systematik och proaktivitet.

Ditt ledarskap innebär att du stöttar dina medarbetare samt skapar engagemang, trygghet och delaktighet. Genom tydlighet ökar du förståelsen för hur de individuella insatserna bidrar till helheten och genom god kommunikation ger du dina medarbetare möjlighet att arbeta proaktivt och förmedlar en känsla av delaktighet och ”tillsammans”. Tydlighet kring vad som förväntas skapar förutsättningar för tillit och delaktighet

Kvalifikationer

Vi söker dig som vill leda stadens strategiska utvecklingsarbete inom uppföljning, utredning och analys utifrån verksamheternas behov. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten tillsammans med övriga medarbetare på enheten, med ansvar för budget, medarbetare och måluppfyllelse.

Det är en förutsättning att du har erfarenhet och förståelse för det kommunala uppdraget och en politisk styrd organisation. Du har kunskap om metodik för uppföljning och utvärdering samt kan skapa förtroende hos verksamheterna. Du har god förmåga till samarbete och har ett bra kontaktnät inom staden och externa organisationer.

Om arbetsplatsen

Avdelningen Analys och Hållbarhet leder, stödjer och samordnar uppföljning och analys av stadens verksamheter, Agenda 2030, jämställdhet, barnrätt, folkhälsa, antidiskriminering och trygghet. Här finns också beredning av remisser och motioner. Avdelningen är under utveckling och har fått nya utökade arbetsuppgifter som kan bidra till stadens ambitioner för ett hållbart Malmö.

Stadskontoret har, som kommunstyrelsens förvaltning, en samordnande roll i förhållande till övriga förvaltningar inom Malmö stad. Stadskontorets centrala uppgiftsområde är policy-, strategi-, och utvecklingsfrågor samt uppföljning/utvärdering.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Om du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så märker du kanske att du söker till denna tjänst på ett nytt sätt. Vi byter rekryteringssystem för att det ska vara enklare för dig att söka våra tjänster. Om du vill återanvända en ansökan du gjort för en tidigare tjänst hos oss kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
Idag
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga