Malmö stad · Publicerad 19 dec

Malmö stads konstmuseum förvaltar en stor kulturskatt och museets samlingar tillhör Sveriges allra största. Konstmuseet går en spännande framtid tillmötes där bland annat planering av olika förslag till ett nytt större konstmuseum är ett viktigt steg mot att i bredare utsträckning kunna tillgängliggöra samlingen för såväl malmöborna som en nationell och internationell publik.

Med ett entusiasmerande ledarskap, som karaktäriseras av ett kommunikativt och tydligt förhållningssätt, ska du leda och utveckla konstmuseets verksamhet, organisation och personal. Du kommer att leda din organisation genom två enhetschefer och tillsammans med museets cirka 15 medarbetare förväntas ni driva och leda utvecklingen av konstmuseets verksamhet. Ditt uppdrag som konstmuseichef handlar ytterst om att med en tydlig vision kunna ta konstmuseet med in i framtiden och medverka till att konstmuseet skapar utställningar med stor relevans för samhället. En nyckel till framgång blir ditt driv och din förmåga att sätta riktning. Du ser omvärldsbevakning som en självklar del i ditt arbete och du finner vägar för att dra nytta av dina lärdomar i den egna organisationen. Konstmuseet verkar på uppdrag av både Malmö stad och Region Skåne och konstmuseichefen ska under verksamhetsåret säkerställa måluppfyllnad gentemot dessa två organisationer.

Att ytterst leda konstmuseets arbete med att skapa attraktiva utställningar samt att vårda och utveckla samlingen är centrala arbetsuppgifter där du ansvarar för inköp av konst och konsthantverk till samlingen. Andra viktiga ansvarsområden inkluderar depositioner och utlån av verk under innevarande år samt bevarande- och magasinsfrågor. Konstmuseichefen leder även arbetet med stipendiefonder och redovisning av konstmuseets inköpsfonder. I samverkan med kulturförvaltningens ledning, och andra aktörer i och utanför Malmö stads organisation, kommer konstmuseichefen även att arbeta med konst utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv med syfte att konsten ska få en utökad roll i stadsplaneringen.

Du kommer att rapportera till kulturdirektören och tillhör förvaltningens ledningsgrupp där du som en del av ledningsgruppen arbetar med att driva det strategiska utvecklingsarbetet för hela förvaltningen. Att representera konstmuseet i utvalda interna och externa forum är också en del i ditt uppdrag.


Kvalifikationer
Din bakgrund inkluderar akademisk utbildning inom konsthistoria eller annan akademisk utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har gedigen chefserfarenhet och mångårig erfarenhet av att arbeta som konstnärlig ledare på ett konstmuseum eller liknande. Din erfarenhet av att arbeta med utställningsverksamhet är gedigen liksom din erfarenhet av att vårda samlingar. Att du sedan tidigare har arbetat med inköp av konst- och konsthantverk är en förutsättning. Då konstmuseet hanterar stora stipendie- och inköpsfonder ställer uppdraget krav på god förståelse för ekonomi och budgetarbete. Uppdraget kräver en mycket god förmåga att kommunicera på svenska, alternativt skulle motsvarande kunskaper i danska eller norska kunna övervägas.

Malmö stad erbjuder ett utvecklingsorienterat chefsuppdrag på en för staden viktig kulturell institution. Välkommen med din ansökan till Malmö Konstmuseum och Kulturförvaltningen!

Fackliga företrädare:
Max Emland, Kommunal, 0706-661071, Patrik Nilsson, Saco/DIK, 040-345115, Jenny Eliasson, Vision, 0709-463514, Anna Langefors Bräutigam, Ledarna, 0708-528502.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Malmö Konstmuseum grundades 1841 som en del av Malmö museum och är beläget intill det vackra 1500-talsslottet Malmöhus. Malmö Konstmuseum har en av Sveriges största konstsamlingar på runt 40 000 verk i sin ägo. Konstsamlingen består främst av nordisk konst, konsthantverk och konstindustriföremål från 1500-talet och fram till idag. Samlingen inkluderar även internationell konst, som de unika ryska verken från Baltiska utställningen i Malmö 1914. Under de senaste 20 åren har konstmuseet aktivt samlat på nordisk samtidskonst. Malmö konstmuseum tillhör Kulturförvaltningen, Malmö stad.
+ Läs mer om företaget