Malmö stad · Publicerad 11 okt 2021

Arbetsuppgifter

Tillsammans med, och på uppdrag av, klienten formuleras den enskildes behov och önskemål av vård, stöd och service inom viktiga livsområden. Det personliga ombudet bistår klienten i kontakterna med myndigheter och vårdgivare.

Stödet från personligt ombud kan handla om att den enskilde helt saknar eller har otillräckliga insatser, eller att den enskilde inte är nöjd med de insatser och stödåtgärder som finns att tillgå. Det kan också handla om att berörda myndigheter och vårdgivare inte samverkar i tillräcklig utsträckning för att den enskildes behov ska kunna bli tillgodosedda. Personligt ombud ska vara en hjälp till självhjälp, en lotsfunktion som stöttar genom att söka samhällsinformation och genom ett pedagogiskt förhållningssätt göra den begriplig.

I uppdraget ingår att identifiera brister i välfärdssystemet och att rapportera dessa. På så sätt bidrar personligt ombud till bättre livsvillkor för hela målgruppen. Som personligt ombud förmedlar du hopp och gör skillnad så att den enskilde ges bättre möjlighet att uppleva högre självständighet, bättre livskvalitet, möjlighet till återhämtning utifrån individuella förutsättningar och större delaktighet i samhället. När samarbetet mellan personligt ombud och klient fungerar väl leder det på sikt till ökad egenmakt. Personligt ombud ska inte göra sig oumbärliga utan istället verka för att gängse samhällsfunktioner tar vid och stödjer den enskilde vidare utifrån behov och önskemål.

I arbetet ingår att ta ansvar för verksamhetens helhet, t.ex. genom att informera om verksamheten och målgruppens livsvillkor.

Kvalifikationer

För att arbeta som personligt ombud i Malmö stad krävs högskoleutbildning motsvarande 3-årigt program inom det beteendevetenskapliga eller socialpedagogiska området, eller inom områden som vård och pedagogik.

Erfarenhet av att arbeta i en relationsskapande yrkesroll är ett krav. Att kunna skapa och behålla goda och konstruktiva relationer till klienter, närstående såväl som till olika samhällsaktörer är av största vikt. Önskvärt är individuellt vägledande, motiverande och stödjande arbetslivserfarenheter.

Viktiga egenskaper som krävs för yrkesrollen:

Ett mycket stort engagemang och vilja att medverka till att livsvillkoren förbättras för målgruppen. Lyhördhet, ödmjukhet och handlingskraft. Prestigelöshet, vidare ansvarstagande för att arbeta med sin egen personliga utveckling. Hög medvetenhet om hur maktbalans påverkar relationen mellan personligt ombud och klient och vilka krav det ställer på professionaliteten hos dig i din yrkesroll. Mycket god förmåga att söka olika typer av samhällsinformation och bidra till att klienten kommer närmare sina egna mål genom att göra medvetna och väl underbyggda val. God samarbetsförmåga och förmåga att sätta klientens behov främst.

Då ändrade förutsättningar och behov hos klienter är vanligt förekommande krävs anpassningsbarhet och flexibilitet samt att kunna planera, strukturera och prioritera. Förmåga att ta stort eget ansvar men tar vid behov också initiativ till hjälp och samråd från kollegor och chef. Att dela med sig av kunskaper och erfarenheter samt bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen är av största vikt.

Erfarenheter och kunskaper från olika kulturella och etniska sammanhang är önskvärda samt goda kunskaper i genusfrågor, missbruksfrågor och HBTQI- frågor. Verksamheten är HBTQI-certifierad.

Att kunna ta emot och förstå information samt att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska är ett krav.

Språkkunskaper i andra språk än svenska samt erfarenhet av att arbeta med missbruk, psykisk hälsa och ohälsa och engelska är meriterande.

Mycket stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Om arbetsplatsen

Personligt ombud är en kommunövergripande verksamhet organiserad under funktionsstödsförvaltningen. Verksamhetens målgrupp är Malmöbor från 18 år som lever med en långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning vilket medför väsentliga svårigheter inom viktiga livsområden. Personligt ombud utför ingen myndighetsutövning.

Malmö stad har 14 befattningar personliga ombud samt en sektionschef.

Arbetstid schemalagd normalarbetstid 08.00-16.30 med flextidsmodell.

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Vikariat, 12 månader
Omfattning: 100 %
Antal tjänster:1
Tillträde: Snarast dock senast januari 2022

Övrigt

Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga