Malmö stad · Publicerad 19 juli 2020

Arbetsuppgifter

Nu finns en möjlighet för dig med erfarenhet av stadsplanering och intresse för samhällsfrågor att söka tjänsten som programarkitekt på stadsbyggnadskontoret! Ditt uppdrag som programarkitekt är att bidra till att kontoret håller en hög kompetensnivå vad gäller stadsbyggnad och gestaltad livsmiljö, såväl i möten med externa parter som i vårt interna arbete. Du är därför med vid metodutveckling och arbetar med policyfrågor, råd och riktlinjer för strategiska och viktiga stadsbyggnads- och stadsmiljöfrågor som är angelägna för verksamheten.

Du bildar tillsammans med kontorets två andra programarkitekter ett team och ni blir nyckelaktörer i att ta fram underlag gällande frågor som rör arkitektur och stadsplanering.

Programarkitekten har en viktig roll att spela för såväl strategiavdelningen som för hela stadsbyggnadskontoret, med ett uppdrag som innefattar både kontorsövergripande och avdelningsspecifika frågor.

Kvalifikationer

Tjänsten som programarkitekt innebär stora kontaktytor, vilket kräver god samarbetsförmåga samt ett naturligt intresse i att bygga goda relationer och skapa nätverk. Eftersom du och dina kollegor arbetar med frågor som rör arkitektur och stadsplanering behöver du ha förmågan att skifta mellan ett strategiskt och operativt perspektiv samt kunna kommunicera dina kunskaper på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper. För att lyckas i rollen behöver du skapa dig en övergripande bild av förvaltningens processer och på så sätt tillämpa och utveckla den kompetens som finns inom förvaltningen.

Vi ser att du är processorienterad med gedigen erfarenhet av att driva större uppdrag och utredningar. Du är van vid att arbeta i projektform, där du har ett strukturerat arbetssätt som hjälper dig att uppvisa goda resultat med hög kvalitet. Du är öppen för förslag och idéer och har en lösningsorienterad inställning gentemot nya förutsättningar som kan uppkomma längs vägen.

De formella kraven är att du har en arkitektexamen (arkitekt, landskapsarkitekt, planeringsarkitekt) eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Till din erfarenhet kan du räkna minst fem år som stadsplanerande arkitekt och det är en stor fördel om du har erfarenhet av strategiskt arbete. Likaså ser vi positivt på om du har erfarenhet av projektledning eller liknande ledande/samordnande position. Kunskap i Office 365, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop och Adobe Indesign är en fördel.

Till denna tjänst söker vi dig som har hög kompetens inom stadsplanering och ett stort intresse för att vara med och utveckla Malmö. Vi erbjuder ett spännande uppdrag där du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor arbetar för att skapa en attraktiv och trivsam stad för alla Malmöbor. Välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen

Strategiavdelningen utvecklar och kommunicerar visionen och riktlinjerna för den fysiska miljön i det framtida Malmö. Avdelningen svarar för översiktsplanen och andra långsiktiga kommunövergripande styrdokument för stadsplaneringen, såsom bostadsförsörjning, naturvård, klimatanpassning, energiförsörjning, med mera. Strategiavdelningen lotsar uppdrag närmare genomförande och håller samman förvaltningsövergripande arbeten i behovsdrivna projekt, bygger och vårdar relationer med omvärlden i stadsplaneringsprocessen, i utvecklingsprojekt och i samverkan med Malmöbor, idéburen sektor, näringsliv och akademi.

Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Till hjälp för alla inblandade aktörer har vi ett arkitekturprogram; Arkitekturstaden Malmö. I det tydliggörs Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, och hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad.

Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 230 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt

Om du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så kanske du märker att du till denna tjänst söker på ett nytt sätt, via ett nytt rekryteringssystem. Om du vill återanvända din ansökan i denna rekrytering, kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
9 aug 2020
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Arkitekt
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga