Malmö stad · Publicerad 30 sept 2021

Arbetsuppgifter

Vi söker en psykolog med stort engagemang för elevers lärande, hälsa och utveckling. Psykologens uppdrag är att bistå skolan med psykologisk kompetens på samtliga organisatoriska nivåer och att bidra till skolutveckling, en välfungerande elevhälsa för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
 • Handleda och informera skolans personal för ökad förståelse, bemötande och kunskap kring olika funktionsvariationer och psykisk ohälsa
 • Genomföra fortbildning av skolans personal
 • Genomföra bedömning och utredning av elever samt vid behov remittera vidare
 • Samtala med enskilda elever ur hälsofrämjande och förebyggande perspektiv
 • Arbeta och samtala med elever i grupp
 • Samverka med elevens vårdnadshavare, skolans personal, externa myndigheter
 • Delta i skolornas elevhälsoteam för att tillföra psykologisk kompetens
 • Delta i utvecklingen av den psykologiska elevhälsan
 • Delta i skolans systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete
 • Delta i patientsäkerhetsarbetet
 • Dokumentation och journalföring
Kvalifikationer

För att vara aktuell för tjänsten ska du vara legitimerad psykolog med minst ett års erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom elevhälsa eller med handledning och kompetensutveckling. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av at genomföra psykologiska utredningar samt god vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.

Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll, kan arbeta självständigt, är initiativrik och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som person har du har ett bra bemötande samt en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete Du har en god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta tillsammans i team med olika yrkeskategorier. Ditt förhållningssätt är relationellt, salutogent och inriktat mot att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du är flexibel, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende och goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor samt externa samarbetspartners.

Tjänsten förutsätter att du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt har en god digital förmåga.

I tjänsten ingår:
 • Professionsspecifik introduktion
 • Regelbundna nätverksträffar för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte, fortbildning och information
 • Deltagande i professionsspecifikt kvalitets- och utvecklingsarbete
 • Fortlöpande professionsspecifikt stöd från samordnade psykolog och verksamhetschef
 • Extern handledning
Vill du veta mer om jobbet som skolpsykolog? Här berättar vår skolpsykolog Selmira mer om yrket och att jobba i Malmö stad: Selmira hjälper gymnasielever må bättre

Om arbetsplatsen

Vill du vara en del i arbetet för en tillgänglig gymnasieskola för alla elever? I den Centrala elevhälsan arbetar flera professioner med att på olika sätt stödja, utveckla, kvalitetssäkra och samordna elevhälsoarbetet på våra gymnasieskolor. Verksamheten arbetar bland annat utifrån uppdrag från skolor, förvaltningsledning samt nämnd. Målet för verksamheten är att bidra till att undanröja hinder för våra elevers lärande och att eleverna ska må bra, utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar i syfte att klara utbildningens mål.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid, 90%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
17 okt 2021
Omfattning
Deltid
Antal Tjänster
1
Yrkesområde
Utbildning
Underkategori
Fritidspedagog
Hemsida
http://malmo.se

Inga fler liknande jobb tillgängliga