Kulturförvaltningen · Publicerad 28 aug 2019

Vi söker nu kulturförvaltningens nya arrangemangschef. Enheten fokuserar på arrangemang med spets och bredd. Med stor kunskap om lokalt, nationellt och internationellt kulturliv är enheten kulturförvaltningens självklara dialogpart och motor i arrangemangsfrågor. Enheten representerar även kulturförvaltningen i samarbetet med stadens övriga förvaltningar för att öka effektivitet och samarbete när det gäller arrangemang. Enhetschefen har det övergripande ansvaret för ekonomi, personal och arbetsmiljö inom enheten.

Kulturförvaltningen vill nu flytta fram positionerna vad gäller kulturarrangemang i Malmö stad. Du får möjlighet att vara med och driva denna förflyttning för att ytterligare stärka Malmös attraktionskraft och skapa en ännu större relevans för Malmöborna. Genom ditt ledarskap tar du tillvara alla idéer och det stora kunnande som finns på enheten och i staden. Du kommer att arbeta strategiskt med att formera denna nya enhet och skapa en helhetssyn i kulturförvaltningens arbete med arrangemang. Ett rikt och spännande kulturliv är viktigt för att stärka Malmöbornas stolthet över sin stad. Du har din bakgrund i offentlig sektor, det fria kulturlivet eller någon annan för tjänsten intressant bransch. Det viktigaste är att du är en visionär som kan fortsätta utveckla Malmös rika kulturliv, där invånarnas delaktighet och medskapande är en förutsättning.

Kvalifikationer
Du har en utbildningsbakgrund med högskoleexamen inom ett område som är relevant för tjänsten. Du har även erfarenhet av arbete på en kulturinstitution där du har varit chef eller haft en ledande position. Du har drivit större kulturprojekt och är van vid att ha budgetansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer.

För att lyckas i denna roll är du en inspirerande och engagerad person med en god förmåga att kommunicera och få med dig andra. Uppdraget att tillgängliggöra och synliggöra den professionella kulturen för Malmöborna kräver att du är utvecklingsinriktad och flexibel. Du är lyhörd för vad som ligger i tiden och har mod att utmana. Det är avgörande att du kan organisera och strukturera ditt arbete då du kommer att driva många parallella uppdrag. Du har många kontakter både internt och externt, gillar att skapa goda relationer och är bra på att samarbeta. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.

Välkommen med din ansökan!
Fackliga kontaktpersoner är: Sadiye Altundal SACO/NA 0766-346 057, Genc Beqiri Vision, 0733-876 022, Lisa Clausson Lärarförbundet 0709-173 801, Max Emland Kommunal 0706-661 071, Anna Langefors Bräutigam Ledarna 0708-528 502.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Avdelningen Kulturarrangemang och mötesplatser har som uppdrag att möjliggöra, tillgängliggöra och utveckla kultur för barn, unga och vuxna under hela året och över hela staden. Verksamheterna genomsyras av deltagarkultur och ständig dialog med Malmöborna, som påverkar och styr innehållet, för att stärka tillit och skapa relationer. Avdelningen kännetecknas av flexibilitet, lyhördhet och korta startsträckor i utbudet till Malmöborna.

Enheten för kulturarrangemang är en av två enheter på avdelningen, med ansvar bland annat för Sommarscen Malmö, den övergripande samordningen av kultur för Malmös barn på skoltid, ungdomskulturhuset Arena 305 samt Kirsebergs fritids- och kulturhus. Enheten har ca 20 medarbetare uppdelade i två sektioner, där sektionscheferna rapporterar direkt till enhetschefen.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga