Miljöförvaltningen · Publicerad 3 sept 2019

Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du skapar utveckling genom delaktighet och dialog med medarbetarna och tar därefter tydliga beslut.

Du förväntas ha ett närvarande ledarskap och med stort engagemang bidra till ett gott arbetsklimat och utveckla enhetens arbete, genom att leda medarbetarna för att enheten och avdelningen ska nå sina mål.

Du skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Du leder målarbetet på enheten och ger förutsättningar för medarbetarnas delaktighet, i nära samråd med avdelningschef och andra kolleger. Du kommunicerar målarbetet enkelt och tydligt.

Du bidrar till en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog. Du ser samarbetet med andra myndigheter och förvaltningar i Malmö stad som en självklarhet och har god kännedom om Malmös utmaningar. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen med inriktning mot t ex, samhällsvetenskap, teknik, miljö eller naturvetenskap, eller motsvarande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska ha organisations- och samarbetsförmåga, vara resultatinriktad och det är meriterande om du har en dokumenterad ledarskapsutbildning.

Du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och har god kunskap om tillsyn enligt miljöbalken. Du ser det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i ett gott ledarskap och förstår vikten av att hålla arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal och månadsvisa avstämningar för att verksamheten ska nå målen.

Har du arbetat som miljöinspektör eller motsvarande ser vi det som meriterande, likaså om du har någon erfarenhet som ledare. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper med ett coachande förhållningssätt. Du har lätt för att motivera och engagera medarbetare. Du har förmåga att ta till dig, förstå och sätta dig in i medarbetarnas vardag och arbetsuppgifter. Som person har du en vilja att styra och leda och har idéer och tankar om hur verksamheten kan utvecklas. Du har en strategisk förmåga till helhetssyn och är strukturerad som person. Du har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang såväl inom Malmö stad som externa parter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.

1:a intervjuer genomförs preliminärt 7 oktober.
Slutintervjuer genomförs preliminärt 14 oktober.

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.

I Malmö stad har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.
+ Läs mer om jobbet
Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Miljöförvaltningen leder och samordnar Malmö stads miljöarbete. Genom tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa. Vi tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar Malmö stads miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i kommunen. Vi ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi för att Malmö ska bli en hållbar stad.

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar bland annat bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I avdelningens arbete ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Avdelningens fokus är ett förebyggande arbetssätt, där vi samverkar såväl inom förvaltningen som inom Malmö stad. Vi är ca 55 medarbetare på avdelningen.
Avdelningen består av idag av fyra enheter, dessa är bostadstillsyn, hälsa och omgivning, kemi och industri och mark och vatten. Enheten för mark och vatten kommer att delas och till den enheten som arbetar med tillsyn inom förorenade områden söker vi nu en enhetschef.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga