Trafikverket · Publicerad 17 nov 2020

Arbetsuppgifter
Som Kvalitetsspecialist leder du kvalitetsarbetet och har ett nära samarbete med program-och projektledningen på ERTMS i implementeringen av Trafikverkets ledningssystem. Arbetsuppgifterna innebär att stödja i användning och utveckling av Trafikverkets ledningssystem samt i framtagandet av programmets specifika arbetssätt. Det innebär att utbilda medarbetare i gemensamma arbetssätt och processer, granska och följa upp att arbetssätten och processerna tillämpas samt att samordna revisioner och uppföljning av leverantörens kvalitetsarbete.

Organisatoriskt tillhör du avdelningen Verksamhetsstyrning, men du arbetar i program ERTMS, där du arbetsleds och samarbetar med programledning och andra kvalitetsspecialister.

Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att vara i en utvecklingsmiljö, som vill vara med och påverka och skriva järnvägshistoria och som:
  • har universitets-eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) inom kvalitetsledning, projektledning eller management alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig relevant arbetslivserfarenhet av kvalitetsledning.
  • har erfarenhet av att administrera och delta vid kvalitetsrevisioner
  • har erfarenhet av att utveckla och dokumentera rutiner och arbetssätt
  • har arbetserfarenhet av att arbeta i kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001 eller motsvarande
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
  • projektarbete i stora och komplexa organisationer
  • har erfarenhet av att leda förändringsarbete
  • har erfarenhet av att leda revisioner
  • har arbetserfarenhet från järnvägs- eller anläggningsbranschen
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Vidare så är du initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter och har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Din goda kommunikationsförmåga gör att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren.

Tester kommer vara en del av denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna kommer att ske via Skype under vecka 51.

Placeringsorter för tjänsten är Solna, Borlänge, Örebro och Malmö.

För frågor kring tjänsten vänligen kontakta Funktionsansvarig Jenny Groothuis på telefon: 010-1233822.

#ertms

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-12-08

Upplysningar

Rekryterande chef Magnus Lidell
0101257168

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga