Trafikverket · Publicerad 8 juni

Som en av landets största beställare är vårt uppdrag att bidra till en ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen och bidra till samhällsutvecklingen. Investering är ett av Trafikverkets fem verksamhetsområden och ansvarar för ca 1500 investerings- och reinvesteringsprojekt för både väg och järnväg. Investering har drygt 900 medarbetare i hela landet och omsätter cirka 15 miljarder kronor per år.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som projektledare på Investering arbetar du med att driva, leda och samordna investeringsprojekt, från planering till och med byggande och överlämnande till Underhåll. Du är ansvarig för att projektet genomförs utifrån beslutad omfattning och inom bestämda tids- och kostnadsramar.

I de flesta sammanhang står du i centrum för frågor som berör projektet. En viktig del i arbetet är att ha en löpande kontakt och samarbete med interna specialister och beställare, samt med konsulter och entreprenörer. I rollen kommunicerar du även med andra berörda intressenter såsom myndigheter, kommuner och allmänhet.

Tillsammans med upphandlingsstöd ansvarar du för upphandling av konsult och entreprenör. Du följer kontinuerligt upp verksamheten mot uppsatta mål och ser till att interna och externa krav samt kontraktskrav uppfylls.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med exempelvis teknisk inriktning eller samhällsbyggnad, men du kan även ha en annan bakgrund kompletterad med en gedigen erfarenhet från projektledning och/eller branscherfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har erfarenhet av arbete i ledande befattning, t.ex. som projektledare, uppdragsledare, arbetsledare eller liknande och har erfarenhet och kunskap i att driva, samordna och genomföra projekt, gärna med fokus på samhällsutveckling
  • har goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift och har körkort för personbil
  • bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du tycker om att leverera resultat tillsammans med andra och driver utveckling genom att ta initiativ, inspirera och engagera samtidigt som du är duktig på att kommunicera.
Det är meriterande om du
- har erfarenhet av väg- eller järnvägsprojekt och har goda kunskaper i engelska

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-27

Upplysningar

ST Airi Larsson
0101236243

Saco Lennart Askling
0101231508

Seko Dennis Ryd
0101238466

Rekryterande chef Malin Roberts
0101241639
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga