Trafikverket · Publicerad 14 sept

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Rollen som strategisk planerare är bred och just den här tjänsten har inriktning mot att utveckla järnvägens sidosystem. Du kommer att leda och delta i projekt och utredningar kopplade till nuvarande och framtida funktion samt användning av järnvägens sidosystem. Exempel på aktuella områden är gränssnittsfrågor mellan Trafikverkets och andra aktörers anläggningar. Projekten är ofta av strategisk karaktär. I tjänsten ingår också att stötta andra delar av Trafikverket i frågor kopplat till sidosystemet. Du kommer att driva vissa frågor självständigt, men även jobba tillsammans med övriga i gruppen och andra medarbetare på Trafikverket. Även externa kontakter förekommer. Du kommer att delta i och ha inflytande på planeringen av infrastrukturen, vilket innebär att du också kommer att kunna påverka samhällsutvecklingen. Remisser, regeringsuppdrag och andra uppgifter av övergripande karaktär kan förekomma. Du deltar också i utveckling av arbetssätt samt styrande och stödjande dokument.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 240hp inom samhällsplanering/fysisk planering, teknik eller annan utbildning ihop med erfarenhet, som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • flerårig yrkeserfarenhet från för tjänsten relevant område.
  • har god erfarenhet från att driva, samordna och genomföra projekt och utredningar av strategisk karaktär.
  • har god kommunikations- och samarbetsförmåga.
  • har helhetssyn och kan analysera och utvärdera olika handlingsalternativ.
Det är meriterande om du
  • har kunskap om järnväg och trafikering på järnväg.
  • har kunskap om planering av transportsystemet.
  • har förståelse för vad de transportpolitiska målen innebär.
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-09-28

Upplysningar

Rekryterande chef Anna Fällbom
0101235859

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

SACO Peter Johansson
0101235928

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga