Signpost · Publicerad 19 oktOm uppdragsgivaren

Vardaga är en av Sveriges största privata aktörer inom äldreomsorg med över 80 boenden runt om i landet. Vi skapar trivsel i vardagen för våra boende vars omsorgskvalitet ytterst garanteras av 7000 experter på omsorg. Tillsammans med vårt systerföretag Nytida ingår vi i Ambea.

Vardagas uppdrag - att lösa välfärdsutmaningen med visionen: "Vi ska vara förstahandsvalet för kunden, bästa samarbetspartnern för uppdragsgivaren och den mest attraktiva arbetsgivaren"

Vardaga arbetar aktivt inom utveckling, forskning och innovation inom äldreomsorgen t ex genom forskningsstöd i samarbete med universitet, högskolor och företag, Vardaga agerar också som central samordnare för djur i vården - bl.a. vård-, terapi- och besökshundar och driver musikprojekt på äldreboende inom Kultur i Vården.

För att verksamheter ska fungera bra krävs motiverade och nöjda medarbetare. För att få det jobbar Vardaga aktivt med en värderingsdriven verksamhet med starka värderingar som kompass i det dagliga arbetet.

Beskrivning av verksamheten

Tomtebogården ligger i lugna och naturnära omgivningar i Mora nära Siljan. Verksamheten drivs av Vardaga på uppdrag av Mora kommun. Driftsformen är entreprenadupphandling. På Tomtebogården tjänstgör ca 50 anställda. Verksamhetschefen har det övergripande ledningsansvaret för hela personalgruppen inklusive trå gruppchefer. Här finns totalt 44 lägenheter, varav tre avdelningar är avsedda för boende med ett omvårdnadsbehov och en avdelning för boende med demenssymptom.

Tomtebogården erbjuder individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet för att uppnå livskvalitet med meningsfulla och glädjerika dagar.

Äldreboendet arbetar efter ett koncept som Vardaga kallar Den Goda Dagen. Det innebär att den boende själv väljer hur han eller hon vill forma sin dag utifrån sin förmåga och sina önskemål. Detta för att ge möjlighet att behålla sitt levnadssätt och sina vanor även om han eller hon har behov av stöd och hjälp.

På Tomtebogården finns också ett utarbetat koncept för att minska onödig läkemedelsanvändning. Resultatet är ökat välbefinnande hos de boende. Tomtebogårdens läkemedelsarbete har uppmärksammats av ledande riksdagspolitiker samt regeringens äldresamordnare, som besökt boendet och tagit del av sättet att arbeta. 2013 tilldelades Tomtebogårdens sjuksköterskor BraVå-priset för sitt framgångsrika läkemedelsarbete.

Tomtebogården är demenscertifierat av Silviahemmet. Detta innebär att samtliga undersköterskor och vårdbiträden som arbetar på demensavdelningarna, samt alla gruppchefer, sjuksköterskor, verksamhetschefen och den aktivitetsansvarige har genomgått trestegsutbildningen i demensvård för att oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga.

Beskrivning av tjänsten

I Vardaga är verksamhetschefen en nyckelperson. Du är direkt underställd regionchefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare, kvalitetsarbete, ekonomi och marknadsföring. Vidare ansvarar du för att företagets värderingar, policies och koncept efterlevs. Tillsammans med regionchefen ska du säkerställa avtal och kvalitet inom verksamheten.

Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för att leda och utveckla verksamheten utifrån olika nyckelområden som kund, medarbetare, kvalitet och ekonomi.

Utifrån dina ansvarsområden ska du löpande följa upp och rapportera resultat till regionchefen. Viktigt är också att skapa samt bibehålla goda relationer med kunder, närstående, uppdragsgivare, myndigheter och andra intresseorganisationer. Som verksamhetschef driver du utvecklingsarbete i syfte att förbättra kvalitet och ekonomi. En viktig uppgift är givetvis också att skapa ett gott arbetsklimat i verksamheten.

Vem är du?

Vi söker dig som vågar tänka och arbeta utifrån nya metoder samt är systematisk och noggrann.

Vi önskar att du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (gärna sjuksköterska, socionom, sjukgymnast eller liknande) och har erfarenhet av arbete endera inom äldreomsorg eller inom närliggande verksamhet.

Du har minst tre års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag samt goda vitsord när det gäller ditt ledarskap. Du har också en tydlig ledarpersonlighet och tycker om att se dina medarbetare växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Som person är du mycket självständig och kan hantera att ha din egen chef på distans. Vi vill också att du är prestigelös och har en hög integritet. Vidare har du viljan och förmågan att styra och följa upp verksamheten med kundfokus och utifrån företagets mål och ekonomiska ramar.

En god kommunikationsförmåga i tal och skrift är viktigt liksom goda kunskaper i Office-paketet.

Intresserad?

Rekryteringskonsult Cecilia Nässlander 073 661 09 04 svarar gärna på frågor. Sista ansökningsdag är den 13 november 2016, men intervjuer och urval kommer att ske löpande.
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
14 nov
Ort
Mora
Anställning
Tillsvidareanställd
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1
Underkategori
Chefsbefattningar
Rekryteringen hanteras av
Signpost