Flokk · Publicerad 11 jan

Tjänsten ingår i avdelningen för Kundservice, som har det övergripande ansvaret för kundserviceprocesserna i Flokk. Befattningen rapporterar till Vice President Customer Service & Logistic Development. I dag finns det 10 medarbetare vid avdelningen i Nässjö.

Vi erbjuder:
 • Intressanta och varierandearbetsuppgifter.
 • Möjligheter till vidareutveckling ien internationell koncern.
 • En arbetsplats som känntecknas av en hög aktivitetsnivå och med en god arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter:
 • Leda och vidareutveckla medarbetarna vid kundservice enheten i Nässjö. Förståelse för våra kunders behov samt tillfredsställa dem på bästa möjliga sätt, både ur ett kund- och företagsperspektiv.
 • Jobba tätt tillsammans med vårakundsererviceenheter vid våra säljkontor, för att kunna erbjuda rätt service till alla kunder över alla brands samt alla marknader som Flokk är verksamma vid.
 • Arbeta aktivt och målmedvetet genommatrisorganisationen för att genomföra och uppnå en hög kundnöjdhet internt i koncernen.
 • Analysera och använda statistik ochnyckeltal för att upprätthålla en definierad servicenivå inom din egen enhet.
Kvalifikationer:
 • Goda ledaregenskaper.
 • Relevanta ledarskaps- och yrkeserfarenheter, gärna från en matrisorganisation.
 • Högre utbildning, med särskildtonvikt på försäljning, service och marknad. Goda referenser gällande ledarskapsförmåga, kan kompensera för högre utbildning.
 • Goda språkkunskaper, innefattandesvenska samt engelska muntligt och skriftligt.
 • Förståelseoch erfarenhet från ERP- och CRM-system är en stor fördel.
Personliga egenskaper:
 • Kundfokuserad med förmåga attkombinera såväl operativa som strategiska frågor.
 • Bra samarbets- och kommunikationsförmåga.
 • Handlingskraftig och driven.
 • Förändringsvilligoch flexibel.
Vi erbjuder en anställning i ett aktivt företag i en spännande internationell miljö med möjlighet till professionell utveckling.
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga