NordForsk · Publicerad 21 dec

Har du god förståelse för arkiv och dokumenthantering och intresse för nordiskt samarbete?

NordForsk initierar och administrerar internationella forskningsprogram. För att säkra bra nordiskt forskningssamarbete, är det viktigt för oss med duktiga medarbetare som klarar att tillvarata NordForsks koordinerande roll och bidra till god och professionell drift av organisationen.

NordForsk ska lägga om sitt arkiv till en digital lösning och utveckla sitt digitala dokumenthanteringssystem. Som rådgivare/seniorrådgivare inom administration och arkiv kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att säkra god och effektiv dokumenthantering och med att utveckla en digital arkivlösning för organisationen.

Huvudarbetsuppgifter
 • Implementering och utveckling av digital dokumentbehandling och digitalt arkiv
 • Vara NordForsks huvudresurs i arbetet med att säkra en mest möjlig optimal och framtidsriktad dokumentationsförvaltning i digitala lösningar som utvecklas
 • Bidra till att arbetsprocesser, digital dokumentbehandling och processer för digitalt informationsflyt blir väl integrerat med dokumenthantering och arkiv
 • Generell rådgivning och handläggning relaterat till dokumenthantering och arkiv
 • Support relaterat till arkiv(-lösning), dokumenthantering (O365 och SP) och Officepaketet.
Det kan också bli aktuellt med andra uppgifter inom NordForsks ansvarsområde.

Du har
 • mycket goda IKT-färdigheter och intresse för digitalisering och dokumenthantering
 • god förståelse för arbetsprocesser och informationsflyt
 • erfarenhet från motsvarande digitaliserings- och utvecklingsprocesser i andra verksamheter, företrädesvis, men inte nödvändigtvis, i offentlig sektor.
Du är
 • en initiativtagande person med högre utbildning och minst fem års relevant arbetserfarenhet
 • tillitsingivande och med god genomslagskraft tvärs över professioner, områden och personligheter
 • självständig, effektiv och ansvarstagande
 • bra på att kommunicera på ett nordiskt språk och engelska
 • serviceinriktad och lösningsorienterad
Vi erbjuder dig
 • utmanande och spännande utvecklingsuppgifter
 • en trevlig och internationell arbetsmiljö med goda välfärdsförmåner
 • lön efter avtal, medlemskap i Statens pensjonskasse
Den lediga tjänsten gäller för en tidsperiod på fyra år med möjlighet för förlängning i ytterligare fyra år, i enighet med Nordiska Ministerrådets riktlinjer. Statligt anställda har krav på tjänstledigt för att arbeta i NordForsk. Medarbetare som rekryteras från annat land än Norge har krav på kompensation i förbindelse med flytt från hemlandet. Vi eftersträvar balans när det gäller ålder, kön och nationalitet. Arbetsplats är Oslo. Lön efter avtal.

Närmare upplysningar om tjänsten kan fås genom att kontakta organisationschef Eivind Hovden, tlf. +47 9775 8986 eller seniorrådgivare Haukur Stefansson, tlf. +47 9305 5131.

Sista ansökningsadag 22 januari 2018
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som tillrättalägger för nordiskt forskningssamarbete. Syftet är att stärka nordiskt forskningssamarbete och tillföra mervärde till det arbete som redan pågår i de nordiska länderna; Finland, Danmark, Sverige, Norge och Island, samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. NordForsks sekretariat har 25 anställda och är centralt beläget i Oslo. För mer information, se www.nordforsk.org
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga

Inga fler jobb i Oslo tillgängliga