The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research · Publicerad 21 okt 2021

Har du kompetanse og interesse for bygninger, byer og bygnings- og kulturmiljøer i et klima i endring?

NIKUs Bygningsavdeling er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bygninger og konstruksjoner av tre og mur fra middelalderen og frem til industrialiseringen, herunder teknikk og materialer samt bygnings- og arkitekturhistorie. Vi ser at fagfeltene klimatilpasningstiltak, inklusive direkte og indirekte konsekvenser av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp, samt overvåking relatert til disse feltene er i sterk vekst. Vi søker derfor en forsker, fortrinnsvis arkitekt, med kompetanse og interesse for bygninger, byer og bygnings- og kulturmiljøer i et nytt klima.

Fokus for stillingen vil være på helhetlige tverrfaglige vurderinger og samarbeid på tvers av disipliner og forvaltningsnivåer, både i forskningsprosjekter og i vår konsulentvirksomhet. Spennvidden favner bygningsdetaljer til hele kulturminneplaner. Tett samarbeide med teknisk-naturvitenskapelige forskningsmiljøer er meget relevant.

Stillingen er en midlertidig stilling i 100%, med mulighet for overgang til fast stilling etter et år.

Arbeidsoppgaver

Forskeren skal i løpet av året bygge opp NIKU sitt potensiale for deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter, ledelse av nasjonale forskningsprosjekter, og i tillegg utvikle konsulentvirksomheten i samarbeide med andre, først og fremst naturvitenskapelige, forsknings- / miljøinstitutter og konsulentfirmaer for å kunne tilby tverrvitenskapelig kompetanse til blant annet kommuner og regioner.

På sikt er planen at forskeren skal få mer og mer ansvar for å drive klima /miljø-satsningen som har utgangspunkt i NIKU sin Bygningsavdeling, men med fokus på å både inkludere andre medarbeidere internt ,og ikke minst arbeide for å utvikle NIKU sitt eksterne nettverk av forskere og andre aktører.

Det vil være oppdrag og forskning relatert til følgende
 • Klimatilpasningstiltak i bygninger, bygningsmiljøer, byer og kulturmiljøer med høy kulturhistorisk verdi. Fokus både på langsomme klimaforandringer og ekstremhendelser.
 • Tiltak rettet mot klimagassutslippsreduksjon, direkte og indirekte konsekvenser for bygninger.
 • Fukt og klima i eldre bygninger av mur og tre. God forståelse for inneklimatiske problemstillinger.
 • Tilstandsanalyser og skadeanalyser (skader blant annet relatert til materialbruk og teknikk, og med spesielt fokus på fukt og klimaforhold).
 • Overvåking av bygninger generelt, og med fokus på klimaforandringene.
 • Arkitekturhistoriske verdivurderinger av eldre bygninger og bygningsmiljøer.
Kvalifikasjoner
 • Arkitekt eller Sivilingeniør (Mastergrad)
 • Doktorgrad vil være en klar fordel, men er ikke et krav.
 • Erfaring fra relevant privat konsulentvirksomhet.
 • Erfaring med relevant arbeid ved forskningsinstitutt /universitet ønskelig, men ikke et krav.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i minst ett skandinavisk språk, samt flytende engelsk.
Egenskaper
 • God forretningsforståelse
 • Fokus på å bygge team internt og eksternt, gode evner til å lytte og være villig til å sette andre medarbeidere i fokus.
 • Kreativ problemløser
 • Orientert mot innsalg av både forsknings- og utviklingsprosjekter og konsulentoppdrag
 • Serviceinnstilt
 • Initiativtaker
 • Resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Forskningstid.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Urval sker löpande.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) is an independent institute for applied R&D and for services within the wider field of Cultural Heritage in Norway and beyond.

Our focus is on cultural heritage as an asset for society. We work within scales spanning from entire landscapes and cities to individual buildings and objects.

We work nationally and internationally with public authorities, other research institutions, international organisations, private enterprises and NGOs within a variety of fields such as:
 • Archaeological investigations.
 • History, conservation and adaptation of historic buildings.
 • Conservation.
 • Cultural heritage and climate change.
 • Cultural heritage and urban development.
 • Historic landscapes and environments.
 • Polar Regions and Indigenous people.
 • Technology intensive methods and tools for the support of research and management.
 • Heritage management as a means of pursuing wider goals for society.
NIKU's professional staff consists of conservators, archaeologists, architects, engineers, geographers, ethnologists, social scientists, art historians, researchers and advisors with special competencies in cultural heritage management and preservation.

NIKU is based in Oslo and has regional offices in Bergen, Trondheim, Tønsberg and Tromsø. The staff counts approximately 80 people.
+ Läs mer om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga