Trafikverket · Publicerad 19 maj 2020

Arbetsuppgifter
Som projekteringschef blir du ansvarig för Ostlänkens projektering av plan- och tillståndshandlingar. Du leder en enhet med en årlig omsättning om cirka 400 msek och som består av fem huvudprojekt och totalt cirka 30 personer.

Vi är just nu inne i ett intensivt och spännande skede där du blir "spindeln i nätet" och ledande i att utforma förutsättningarna för Ostlänken som utgör en stor del av Sveriges nya stambanor. Du leder projektledare och specialister och ansvarar för våra konsultkontrakt. Under de kommande åren ska vi bli färdiga med systemhandlingar och gå in i plan- och tillståndsprocesser.

I rollen som projekteringschef kommer du få stor användning för ditt ledarskap. Du arbetar med många intressenter runt dig, såväl interna som externa, och din förmåga att samarbeta, vara strukturerad, drivande och kommunikativ blir avgörande.

Som projekteringschef rapporterar du till Ostlänkens programchef och är en del av Ostlänken ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vem är du?

Vi söker dig som är utvecklingsinriktad och är öppen för förändring. Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som
  • är civilingenjör eller ingenjör inom samhällsbyggnad, transportsystem eller industriell ekonomi
  • har mångårig erfarenhet som chef och/eller projektledare för stora anläggningsprojekt (omsättning minst en miljard sek) på beställarsidan i utrednings- och planskeden eller motsvarande
  • har erfarenhet av plan - och tillståndsprocesser
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
  • har erfarenhet av detaljprojektering och/eller produktion.
  • har erfarenhet av detaljprojektering och/eller produktion.
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på fyra år.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

#Ostlänken

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-06-02

Upplysningar

Rekryterande chef Christian Ljungdahl
0101232618

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
+ Läs mer om jobbet

Inga fler liknande jobb tillgängliga