Försvarsmakten · Publicerad 23 aug

421.kompani, Wilska, är ett pansarskyttekompani ingående i 42.pansarbataljon. Bataljonen är till huvuddel bemannad med kontinuerligt tjänstgörande personal, placerad vid Skaraborgs Regemente P4 i Skövde. Wilska kompani består av fast anställda, kontinuerligt tjänstgörande soldater och officerare fördelat på tre pansarskytteplutoner och en stab- och trosspluton. Kompaniet är i huvudsak bandgående, där stridsfordon 90 tillsammans med våra skyttegrupper utgör vår främsta slagkraft. Kompaniet utgör Försvarsmaktens operativa reserv under 2017 och därmed stå i hög beredskap.

Vi söker

Förare & Skytt Stridsfordon90 (OR-3).

Vi söker dig som är utbildad eller vill utbilda dig till stridsfordonsbesättning, samt är redo att kliva in i ett förband som står i beredskap både nationellt och internationellt. Detta ställer krav på dina kunskaper, fysiska och psykiska förmågor.

Befattningsbeskrivning

Som stridsfordonsbesättning ansvarar du för framförandet av kompaniets viktigaste vapensystem. Du framför stridsfordonet under ledning av vagnchefen inom egen pluton. Tillsammans med dina övriga besättningsmedlemmar sköter ni det dagliga underhållet på vagnen. Yrket är av mycket varierande karaktär och du skall även lösa uppgifter utanför ditt huvudsakliga arbetsområde. Därutöver sker det även övrig soldatverksamhet på plutonen såsom t.ex. vapenexercis, fysisk träning, materieltjänst osv. God fysisk och psykisk förmåga är mycket viktigt

Formella krav
  • Svensk medborgare.
  • Du skall genomgå registerkontroll.
  • Genomförd värnplikt eller GMU med godkända resultat.
  • Godkända fyskrav. Fälttest 11.30 Multitest 300p
  • B-körkort
Meriterande
  • Utbildad på Stridsfordon 90.
  • Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten.
  • Erfarenhet från internationell tjänstgöring.
  • Tidigare tjänstgöring som stridsfordonsförare.
Personliga egenskaper

* Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.

Vad Wilska kompani kan erbjuda dig

Vi erbjuder ett arbete där variation, omväxling, kamratskap och personlig utveckling utgör en naturlig del av verksamheten. Den fysiska förmågan är viktig och träning genomförs ett flertal timmar i veckan under arbetstid, även det generella tjänsteutövandet är av fysisk karaktär.

Vi har mycket god anda på kompaniet och sätter alltid uppgiften förs. Wilska har en gedigen erfarenhetsbank där viss personal tjänstgjort vid förbandet under flertalet år och har genomfört flera internationella insatser och vissa har anställts direkt efter GMU+FSU. Hos oss får du möjligheten att vara en del av ett förband som i det yttersta skall värna om demokratin, mänskliga rättigheter och människors lika värde.

Vad kan du erbjuda Wilska?

I din ansökan vill vi se en motivering till varför du är rätt person för oss, vad du kan tillföra kompaniet och varför du söker tjänsten. Vi vill även att du beskriver dina tidigare erfarenheter och kompetenser från militär tjänstgöring.
Vi vill gärna att du uppger referenser i din ansökan.

Sista ansökningsdag: Urval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!

Övrigt
Frågor om tjänsten skickas till nedanstående adress.

p4-wilska-rekrytering@mil.se

Tillträde: Efter överenskommelse

Är du redan anställd i försvaret: Uppge din nuvarande anställning i ansökan och meddela din chef att du söker tjänsten.

Anställning: Tidsbegränsad anställning upp till 8+4 år. Sex månaders provanställning tillämpas.

Placeringsort: Skövde.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, är en arbetsgivare som tar ansvar för sina anställda genom att samarbeta med arbetsgivare och högskolor i vår närhet. Genom Försvarsmaktsråd Skaraborg skapar vi förutsättningar för våra anställda att kunna växla mellan oss och andra arbetsgivare. Regementet utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Skaraborgs regemente tränar och utbildar två mekaniserade bataljoner, en för heltidstjänstgöring och en för tidvis tjänstgöring, två stridsvagnskompanier, ett tungt transportkompani samt tre hemvärnsbataljoner. Regementet ansvarar också för andra brigadstaben och staben för Militärregion Väst.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga