Försvarsmakten · Publicerad 4 mars 2020

2.brigadstaben är ett krigsförband lokaliserad till Skövde och en enhet vid Skaraborgs regemente, P4. Staben består till största delen av kontinuerligt tjänstgörande personal.

Staben skall upprätthålla egen förmåga att leda förband i brigads ram samt kunna bemanna enskilda stabsofficersbefattningar internationellt. Krigsplaneringsarbete skall genomföras över tiden. Dessutom skall staben agera som högre chef vid bataljonernas ledningsträningar.

Staben skall vidare kunna leda och utvärdera större övningar enligt arméns övnings- och träningsplan och kunna biträda MSS med taktiska utvecklingsfrågor på markarenan.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stridsledare logistik i 2.Brigadstaben omfattar detta att ingå i planeringslag mot specifika uppgifter, övningar eller krigsplanläggning. Arbetet omfattar även ett nära samarbete med MSS samt TrängR avseende utbildning, övning och träning samt till del utveckling.

Stridsledare logistik stödjer brigadlogistikchefen i ledningen av logistiken inom brigaden.
 • Stridsleder logistiken, genom att förbandsleda logistikenheter inom brigaden
 • Understödjer brigadlogistikchefen i utveckling av brigadlogistiken
 • Understödjer brigadlogistikchefen avseende övning och träning av logistik inom brigaden.
Erfarenhet, kompetens och krav
 • Svensk medborgare.
 • Taktisk/operativ officer med inriktning logistik
 • Nivå: OF2 / OR8
 • Väl förtrogen med stabsmetoder och arbetssätt inom stab
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska
Meriterande:
 • Goda kunskaper i logistikens fem ben, med fokus på logistikledning
 • Goda kunskaper i ledningsstödssystem (LSS MARK, SitaWare HQ)
 • Tidigare tjänstgöring vid mekaniserad eller motoriserad skyttebataljon stab, inom logistik
 • Tidigare tjänstgöring vid trosskompani
 • Tidigare tjänstgöring vid MSS
 • Genomfört internationell insats i logistikbefattning
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet."

Övrigt

Befattningen är en krigsbefattning och tillsätts genom arbetsledningsbeslut i samråd med P4 HRA.

Tillträde:
Befattningen är vakant, tillträde planeras att ske så snart som möjligt.

Förfrågningar om befattningen kan göras till Brigstabschef övlt Roger Karlsson eller till Brigadlogistikchef Mj Jonas Rick.

Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med en meritförteckning bifogas i REACH MEE. Svar skickas senast 2020-04-15.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4, utbildar förband inom markstrid med många olika kompetenser där stridsfordon 90 och stridsvagn 122 är tunga inslag. Vi rekryterar och utbildar också till tre hemvärnsbataljoner. Hos oss arbetar, bland annat, soldater, officerare, tekniker och förrådspersonal. Här finns också ledningen för Västra militärregionen som har till uppgift att samordna och leda militära insatser i västra Sverige.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
+ Läs mer om jobbet
Om företaget

Inga fler liknande jobb tillgängliga