Trafikverket · Publicerad Idag 13:24

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef har du fullt personal- och budgetansvar samt svarar för att din verksamhet uppnår de mål som ställs på avdelningen. Du ingår i verksamhetsområde Planerings ledningsgrupp och i rollen bidrar du till den övergripande utvecklingen av verksamhetsområde Planering.

Inom Trafikverket och verksamhetsområdet Planering finns en uttalad ambition om att internationellt sett ligga i framkant gällande utvecklingen och förvaltandet av de samhällsekonomiska modeller och metoder som ligger till grund för trafikslagsövergripande samhällsplanering. Som chef för Expertcenter leder du detta utvecklingsarbete, dels med stöd av avdelningens egna experter och dels genom nationella- och internationella samarbeten med olika intressenter samt med akademin m.fl.

En annan central del i avdelningens uppdrag handlar om att utgöra ett professionellt stöd för den operativa verksamheten i Trafikverkets olika regioner kopplat till avdelningens fyra expertområden - samhällsekonomi, trafikprognoser, statistik och järnvägskapacitet. Som chef för Expertcenter ansvarar du för det interna utvecklingsarbetet kring att implementera ett mer proaktivt och än mer serviceorienterat tänk och förhållningssätt i avdelningens verksamhet.

Som avdelningschef är det vidare ditt uppdrag att utveckla styrningen av verksamheten för att uppnå en större tydlighet kring rollfördelning och leveranser samt att säkerställa en effektiv användning av resurser.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning (180 hp) 120 p med inriktning mot nationalekonomi, teknik eller fysisk planering eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Meriterande är om du disputerat inom i sammanhanget relevant område. Du har flerårig dokumenterad erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar.

En viktig förutsättning för att på ett korrekt sätt kunna ringa in och tolka uppdragets komplexa karaktär är att du har en god förståelse för gränsdragningen mellan myndighetens- och politikens uppdrag samt samspelet däremellan. Det är vidare centralt att du har goda kunskaper och förståelse för vikten av de samhällsekonomiska modeller och metoder som ligger till grund för trafikslagsövergripande samhällsplanering samt att du har god kunskap inom både väg- och järnvägsområdet. Då Expertcenter arbetar med frågor som är högaktuella i samhällsdebatten förväntas du som avdelningschef ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna hantera kontakten med media. Vidare är det av mycket stor vikt att du inser vikten av objektiva transparenta beslutsunderlag och den roll Trafikverket har kopplat till detta. Du behöver ha stark integritet. Att du är pålitlig, modig och engagerad är en grundläggande förutsättning.

Som chef i en organisation med korta beslutsvägar har du förmågan att delegera ansvarsområden för att du ska kunna fokusera på ledarskapet. Din viktigaste roll blir att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att prestera, inspirera, engagera och driva verksamheten mot uppsatta mål. Ditt ledarskap ska präglas av integritet, tydlighet, prestigelöshet och närvaro.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet i Trafikverket. Det är meriterande om du har erfarenhet från en verksamhet i förändring och förvaltning, där du levererat goda resultat. Du har god förmåga till samarbete, både internt och externt.

Du förstår din roll som arbetsgivare, kulturbärare och god förebild samt agerar därefter. Som ledare och samhällsutvecklare lever du upp till våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Du följer även vår ledarskapsfilosofi - bygga förtroende leverera resultat och driva utveckling.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-08-30

Upplysningar

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Staberg
0101236506

Rekryterande chef Stefan Engdahl
0101236771
+ Läs mer om jobbet
Om företaget
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.
+ Läs mer om företaget