Trafikverket · Publicerad 15 sept 2021

Som GIS-specialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Arbetsuppgifter
NTS är Trafikverkets nationella trafikledningsstödsystem för det statliga vägnätet samt för ett utpekat kommunalt vägnät i kommunerna Stockholm respektive Göteborg. Detta system tar hand om en stor mängd information och händelser från alla de kameror, sensorer, människor och teknisk utrustning som styr och övervakar trafiken på och kring våra vägar, broar och tunnlar.

Ett flertal stora anläggningar kommer att öppnas för trafik de kommande åren, däribland Förbifart Stockholm och flera komplexa anläggningar i Göteborgsområdet. Inför anläggningstester behövs även korrekta kartmaterial med anläggningsobjekt, vägnät utplacerade. I rollen som Specialist karta NTS önskar vi någon som har erfarenhet av att hantera olika typer av geodata/geografisk information när det gäller funktion och format och som kan växa in i uppdraget i ett team med befintliga kart- och GIS-kompetenser i förvaltningen.

Huvudarbetsuppgifterna är att vara en medarbetare i kartteamet i NTS-förvaltningen (övriga expertområden är datahantering och åtgärdsplaner).
 • Löpande dagligt förvaltningsarbete med väglänkar, symboler, kartor, konfigurationer (nytt, ändringar, rättningar)
 • Kvalitetshöjande arbete i kartor och konfigurationer (ständiga förbättringar för att effektivisera administration)
 • Förberedelser och medverkan vid månadsvis dataladdning samt
 • Ajourhållning av gamla schematiska kartor i AutoCAD under en övergångsperiod.
 • Skapande av nya detaljkartor i ArcGIS samt ajourhållning av dessa detaljkartor.
 • Förberedelser av separata dataset och konfigurationer inför testning i samband med anläggningsmottagning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • Har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 120hp (80p) inom GIS-området.
 • Har minst tre års arbetslivserfarenhet av att arbeta som GIS-specialist eller kartspecialist.
 • Goda kunskaper i ArcGIS
Det är meriterande om du
 • Har god kunskap om samt erfarenhet av vägnätsfrågor.
 • Erfarenhet av AutoCAD och/eller Carmenta Studio
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och denna anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-10-06

Upplysningar

Rekryterande chef Lisa Hallgren
0101234884

SEKO Dennis Ryd
0101238466

ST Anders Sjögren
0101235158

SACO Annika Nåfors
0101235002
+ Läs mer om jobbet
Sista ansökningsdag
6 okt 2021
Ort
Solna
Omfattning
Heltid
Antal Tjänster
1

Inga fler liknande jobb tillgängliga